Datum Naam Status Soort informatie
16-05-2012 Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Brinkweg 6’ te Zeist officiële publicatie bekendmaking
16-05-2012 Ontwerpprojectbesluit ex artikel 3.10 Wro, Nooitgedacht t.h.v. 68–70 te Zeist officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Bestemmingsplan ‘Buurtschap’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Bestemmingsplan ‘Krakelingweg’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
25-04-2012 Verleende omgevingsvergunning Herenlaan 45 te Zeist officiële publicatie bekendmaking
17-04-2012 Den Dolder Zuid, Bosch en Duin, Huis ter Heide Noord vastgesteld bestemmingsplan
11-04-2012 Vaststelling Wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 2 officiële publicatie bekendmaking
21-03-2012 Bestemmingsplan ‘Zeist-West en Utrechtseweg-Noord’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
20-03-2012 Antonlaan - Weeshuislaan vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2012 Oranje Nassaulaan 2 vastgesteld wijzigingsplan
14-03-2012 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied Driebergen-Zeist’ officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘K.S.G. De Breul’ officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Bestemmingsplan ‘Paltzerweg 203a’ officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Paltzerweg 203a officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist officiële publicatie bekendmaking
22-02-2012 Ontwerpomgevingsvergunning ex artikel 3.10 Wabo, Valckenboschlaan 9 te Zeist officiële publicatie bekendmaking
15-02-2012 Ontwerpomgevingsvergunning ex artikel 3.10 Wabo, Valckenboschlaan 9 te Zeist officiële publicatie bekendmaking
15-02-2012 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ex artikel 3.10 Wabo, Herenlaan 45 te Zeist officiële publicatie bekendmaking
14-02-2012 Uitbreiding K.S.G. De Breul vastgesteld bestemmingsplan
08-02-2012 Hernieuwde terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Vliegbasis Soesterberg’ officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Bestemmingsplan ‘Landgoed Vinkenhof’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Bestemmingsplan ‘De Clomp’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeist-West en Utrechtseweg-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Intrekking aanwijzing voorkeursrecht gemeente Zeist officiële publicatie bekendmaking
21-12-2011 Ontwerpbestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen