Datum Naam Status Soort informatie
03-06-2020 Gemeente Alkmaar - vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder - bouwplan waarbij 5 woningen worden opgericht, vanwege het railverkeerslawaai - Overkrocht 10, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Alkmaar - ontwerp geluidreductieplan Overdie officiële publicatie bekendmaking
01-06-2020 Jan Glijnisweg 16a en 16b ontwerp wijzigingsplan
27-05-2020 Gemeente Alkmaar - inspraak voorontwerpbestemmingsplan - Hertog Aalbrechtweg 1, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Hertog Aalbrechtweg 1 voorontwerp bestemmingsplan
20-05-2020 Gemeente Alkmaar - kennisgeving ontwerp-beschikking, uitgebreide voorbereidingsprocedure - Station Alkmaar Noord - Drechterwaard, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Gemeente Alkmaar - ontwerpbestemmingsplan - Bloemaertlaan 20, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Gemeente Alkmaar - ontwerpwijzigingsplan - Dorpsstraat 65, Markenbinnen officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Bloemaertlaan 20 te Alkmaar ontwerp bestemmingsplan
29-04-2020 Gemeente Alkmaar - ontwerpbestemmingsplan - Zuidervaart 30 en 32 ,Zuidschermer officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Dorpsstraat 65 Markenbinnen ontwerp wijzigingsplan
22-04-2020 Gemeente Alkmaar - geweigerde omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - omzetten van een agrarische bestemming naar wonen - nabij de Noordervaart 218A, Stompetoren officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Zuidervaart 30-32 Zuidschermer ontwerp bestemmingsplan
15-04-2020 Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - bouw van een appartementengebouw voor 50 appartementen - Muiderwaard 430-436, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Gemeente Alkmaar - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Overstad officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Gemeente Alkmaar - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Overstad officiële publicatie bekendmaking
09-04-2020 Omgevingsvergunning Muiderwaard 430 Alkmaar_OV20191855 vastgesteld omgevingsvergunning
01-04-2020 Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - oprichten van 5 vrijstaande woningen - Overkrocht 10, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Gemeente Alkmaar - m.e.r. beoordelingsbesluit - Kooimeerlaan 17, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Gemeente Alkmaar - M.e.r. beoordelingsbesluit vernieuwen dak AZ-stadion officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Alkmaar - Participatie voorontwerpbestemmingsplan - Coornhertkade 105 officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Alkmaar - M.e.r. beoordelingsbesluit - Coornhertkade 105, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Gemeente Alkmaar - voorontwerp bestemmingsplan - Geluidzonering bedrijventerrein Oudorp officiële publicatie bekendmaking
17-02-2020 Geluidzonering bedrijventerrein Oudorp voorontwerp bestemmingsplan
05-02-2020 Gemeente Alkmaar - ontwerp-bestemmingsplan - Sperwerstraat, Alkmaar officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen