Datum Naam Status Soort informatie
17-12-2020 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Afmijnstraat 18-24 Keurmeesterstraat 45-59 ontwerp omgevingsvergunning
13-11-2020 Amsteldijk Zuid 105 ontwerp bestemmingsplan
12-11-2020 Gemeente Amstelveen – ontwerpbestemmingsplan “Amsteldijk Zuid 105”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid 3 woningen Amsteldijk Zuid 105 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning 3 woningen Amsteldijk Zuid 105 officiële publicatie bekendmaking
06-11-2020 Uilenstede - Kronenburg ontwerp bestemmingsplan
05-11-2020 Gemeente Amstelveen –Uilenstede – Kronenburg: ontwerp bestemmingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerp beeldkwaliteitplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gemeente Amstelveen – Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Zetterij/Grutterij” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254-258 ontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 Gemeente Amstelveen - Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Legmeerpolder – Legmeerdijk 254-258’ officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gemeente Amstelveen – Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Legmeer officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gemeente Amstelveen – bestemmingsplan “Amsteldijk Zuid 193” officiële publicatie bekendmaking
29-09-2020 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2020 officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Bestemmingsplan Amsteldijk Zuid 193 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Amstelveen Noord-West 2020 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit Legmeer vastgesteld voorbereidingsbesluit
10-09-2020 Gemeente Amstelveen – Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Planm.e.r. structuurvisie Transformatie Legmeer officiële publicatie bekendmaking
03-09-2020 Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 - Landtong ontwerp bestemmingsplan
02-09-2020 Gemeente Amstelveen – Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 – Landtong’ officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 OIAVHB Amstelveen Midden-West - Startbaan 8 Rijwoningen vastgesteld omgevingsvergunning
03-07-2020 Gemeente Amstelveen – Verlening omgevingsvergunning Simon Stevinstraat 1-17 (oneven) te Amstelveen (nabij Startbaan 8) officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Veilmeesterweg 2 t/m 36 (even) vastgesteld omgevingsvergunning
11-06-2020 Gemeente Amstelveen – beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 'Legmeerpolder Zuid’ voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Veilmeesterweg 2 t/m 36 (even) op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein De Loeten officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan “Legmeerdijk 220B” officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Gemeente Amstelveen - Vastgesteld wijzigingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 – Alsemlaan-Jasmijnlaan en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amstelveen – Ontwerpbestemmingsplan Bovenkerkerweg 77-83 (De Kegel) en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Wijzigingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 - Alsemlaan-Jasmijnlaan vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen