Datum Naam Status Soort informatie
29-07-2021 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Zijdelweg 19 vastgesteld omgevingsvergunning
28-07-2021 OIAVHB Amstelveen Noord-Oost - Student Experience ontwerp omgevingsvergunning
07-07-2021 Uilenstede - Kronenburg vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Voorbereidingsbesluit Legmeer vastgesteld voorbereidingsbesluit
28-06-2021 Gemeente Amstelveen – Ontwerpbesluiten weigering omgevingsvergunningen voor het omzetten van bedrijfs- naar burgerwoningen aan de Meerlandenweg 25, 29 en 46 officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Gemeente Amstelveen – ontwerp omgevingsvergunning Meerlandenweg 59 Amstelveen officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Gemeente Amstelveen –Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ): ontwerp bestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan, besluit intrekken m.e.r.-procedure, m.e.r.-beoordelingsbesluit, concept beeldkwaliteitsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid officiële publicatie bekendmaking
15-06-2021 OIAVHB Legmeepolder Zuid – Meerlandenweg 59 ontwerp omgevingsvergunning
11-06-2021 Gemeente Amstelveen – vastgesteld bestemmingsplan “Startbaan 16”, besluit hogere grenswaarden geluid woningen Startbaan 16, besluit omgevingsvergunning woningbouwproject Olympiade (Startbaan), en twee vastgestelde Beeldkwaliteitsplannen locatie Startbaan 16 officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 Gecoördineerde besluiten: Vastgesteld bestemmingsplan “Kostverlorenweg 2” en verleende omgevingsvergunning één woning Kostverlorenweg 2, gemeente Amstelveen officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Exploitatieplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) ontwerp exploitatieplan
07-06-2021 Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) ontwerp bestemmingsplan
02-06-2021 Startbaan 16 vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2021 Amsteldijk Zuid 105 vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2021 Bestemmingsplan Kostverlorenweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
01-06-2021 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Zijdelweg 19 ontwerp omgevingsvergunning
20-05-2021 Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Bovenkerkerweg 77-83 vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bovenkerkerweg 77-83’ (De Kegel) en besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-05-2021 Gemeente Amstelveen – Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Oostelijke Poeloever 2 en een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
04-05-2021 Bestemmingsplan Oostelijke Poeloever 2 ontwerp bestemmingsplan
31-03-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Zetterij/Grutterij” en verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 – Landtong’ officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254 en 258’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254-258 vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2021 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Afmijnstraat 18-24 Keurmeesterstraat 45-59 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen