Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Zetterij/Grutterij” en verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 – Landtong’ officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254 en 258’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254-258 vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2021 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Afmijnstraat 18-24 Keurmeesterstraat 45-59 vastgesteld omgevingsvergunning
09-02-2021 Gemeente Amstelveen – beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 'Legmeerpolder Zuid’ voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Afmijnstraat 18 t/m 24 en Keurmeesterstraat 45 t/m 59 op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein De Loeten officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Gemeente Amstelveen – Ontwerp bestemmingsplan “Kostverlorenweg 2” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning één woning Kostverlorenweg 2 officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Bestemmingsplan Kostverlorenweg 2 ontwerp bestemmingsplan
27-01-2021 Gemeente Amstelveen – ontwerpbestemmingsplan “Startbaan 16”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen Startbaan 16, ontwerpbesluit omgevingsvergunning woningbouwproject Olympiade (Startbaan), en twee Beeldkwaliteitsplannen locatie Startbaan 16 officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Afmijnstraat 18-24 Keurmeesterstraat 45-59 ontwerp omgevingsvergunning
13-11-2020 Amsteldijk Zuid 105 ontwerp bestemmingsplan
12-11-2020 Gemeente Amstelveen – ontwerpbestemmingsplan “Amsteldijk Zuid 105”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid 3 woningen Amsteldijk Zuid 105 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning 3 woningen Amsteldijk Zuid 105 officiële publicatie bekendmaking
06-11-2020 Uilenstede - Kronenburg ontwerp bestemmingsplan
05-11-2020 Gemeente Amstelveen –Uilenstede – Kronenburg: ontwerp bestemmingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerp beeldkwaliteitplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gemeente Amstelveen – Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Zetterij/Grutterij” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Herziening Legmeerpolder - Legmeerdijk 254-258 ontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 Gemeente Amstelveen - Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Legmeerpolder – Legmeerdijk 254-258’ officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gemeente Amstelveen – Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Legmeer officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gemeente Amstelveen – bestemmingsplan “Amsteldijk Zuid 193” officiële publicatie bekendmaking
29-09-2020 Gemeente Amstelveen – Vastgesteld bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2020 officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Bestemmingsplan Amsteldijk Zuid 193 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Amstelveen Noord-West 2020 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voorbereidingsbesluit Legmeer vastgesteld voorbereidingsbesluit
10-09-2020 Gemeente Amstelveen – Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Planm.e.r. structuurvisie Transformatie Legmeer officiële publicatie bekendmaking
03-09-2020 Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 - Landtong ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen