Datum Naam Status Soort informatie
09-12-2011 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herontwikkeling winkelcentrum De Balken in de Bijvanck, gemeente Blaricum officiële publicatie bekendmaking
28-10-2011 Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent, Uitwerkingsplan 2 bedrijvenpark’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
14-10-2011 Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent, Deelplan woongebied C1’ gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
14-10-2011 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding begraafplaats Woensbergweg te Blaricum officiële publicatie bekendmaking
16-09-2011 Bestemmingsplan ‘Uitwerkingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
02-09-2011 ‘Blaricummermeent, Uitwerkingsplan 2, Bedrijvenpark’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
08-07-2011 Ontwerp uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied C1 officiële publicatie bekendmaking
10-06-2011 Uitwerkingsplan ‘De Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Hoofdplanstructuur’ officiële publicatie bekendmaking
13-05-2011 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Meentweg 37 Blaricum officiële publicatie bekendmaking
04-02-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Angerechtsweg 12 officiële publicatie bekendmaking
15-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan Angerechtsweg 12 officiële publicatie bekendmaking
20-08-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
09-07-2010 Voorbereidingsbesluit Dwarslaan officiële publicatie bekendmaking
09-07-2010 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Gecombineerd nutsgebouw deelplan C officiële publicatie bekendmaking
09-07-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
25-06-2010 Vaststelling bestemmingsplan Villagebieden 1e wijziging officiële publicatie bekendmaking
25-06-2010 Vaststelling Wijzigingsplan Blaricummermeent Werkdorp officiële publicatie bekendmaking
25-06-2010 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 1, Bedrijvenpark’ bestemmingsplan bekendmaking
22-06-2010 Bijvanck vastgesteld bestemmingsplan
05-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
18-02-2010 Uitwerkingsplan NUTS officiële publicatie bekendmaking
24-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
03-12-2009 Vooraankondiging op grond van art. 1.3.1. Bro: bestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
05-11-2009 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
26-10-2009 Projectbesluit uitbreiding begraafplaats officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen