Datum Naam Status Soort informatie
02-04-2009 Vaststelling bestemmingsplan Landelijke gebieden–Oude Naarderweg 1–2 officiële publicatie bekendmaking
29-04-2009 Vaststelling bestemmingsplan Landelijke gebieden 1e Uitwerking – Locatie Eemnesserweg 29 b/c officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Publicatie goedkeuring bestemmingsplan Landelijke gebieden 1e Uitwerking – locatie Eemnesserweg 29 b/c officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Vastgesteld Uitwerkingsplan Deelplan A1 De Blaricummermeent officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Voorbereidingsbesluit Dwarslaan officiële publicatie bekendmaking
06-08-2009 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Villagebieden officiële publicatie bekendmaking
26-10-2009 Projectbesluit uitbreiding begraafplaats officiële publicatie bekendmaking
05-11-2009 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
03-12-2009 Vooraankondiging op grond van art. 1.3.1. Bro: bestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
24-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
18-02-2010 Uitwerkingsplan NUTS officiële publicatie bekendmaking
05-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
22-06-2010 Bijvanck vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2010 Vaststelling bestemmingsplan Villagebieden 1e wijziging officiële publicatie bekendmaking
25-06-2010 Vaststelling Wijzigingsplan Blaricummermeent Werkdorp officiële publicatie bekendmaking
25-06-2010 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 1, Bedrijvenpark’ bestemmingsplan bekendmaking
09-07-2010 Voorbereidingsbesluit Dwarslaan officiële publicatie bekendmaking
09-07-2010 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Gecombineerd nutsgebouw deelplan C officiële publicatie bekendmaking
09-07-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorp 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
20-08-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bijvanck officiële publicatie bekendmaking
15-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan Angerechtsweg 12 officiële publicatie bekendmaking
04-02-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Angerechtsweg 12 officiële publicatie bekendmaking
13-05-2011 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Meentweg 37 Blaricum officiële publicatie bekendmaking
10-06-2011 Uitwerkingsplan ‘De Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Hoofdplanstructuur’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2011 Ontwerp uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied C1 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen