Datum Naam Status Soort informatie
17-09-2020 Gare du Nord vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2020 De Broeckgouw, 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
09-07-2020 Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ en Besluit Hogere grenswaarde geluid. officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg De Purmer officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Waterrijk fase 3A vastgesteld uitwerkingsplan
25-06-2020 Slobbeland 15 ontwerp bestemmingsplan
15-06-2020 Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland 13-15 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Slobbeland officiële publicatie bekendmaking
19-05-2020 Oud Raeffeldamweg 3a ontwerp omgevingsvergunning
19-05-2020 Gemeente Edam-Volendam – kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht op het perceel Oud-Raeffeldamweg 3a te Hobrede. officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Oud-Raeffeldamweg 3 ontwerp omgevingsvergunning
11-05-2020 Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk deel 3A en Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid. officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Slobbeland ontwerp bestemmingsplan
04-05-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Baandervesting, Edam en vaststelling welstandscriteria A3. Beschermd stadsgezicht – Korsnästerrein officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Baandervesting, Edam vastgesteld bestemmingsplan
23-04-2020 Ontwerp bestemmingsplan “Stationsweg, Kwadijk” officiële publicatie bekendmaking
17-04-2020 Waterrijk fase 3A ontwerp uitwerkingsplan
30-03-2020 Gare du Nord ontwerp bestemmingsplan
27-02-2020 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3” officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 IJsselmeerdijk 3, Etersheim vastgesteld bestemmingsplan
24-12-2019 Kennisgeving omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk) officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Kennisgeving omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en vaststelling besluit van hogere grenswaarden geluid (Wet geluidhinder) woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Baandervesting, Edam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen