Datum Naam Status Soort informatie
27-02-2020 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3” officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 IJsselmeerdijk 3, Etersheim vastgesteld bestemmingsplan
24-12-2019 Kennisgeving omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk) officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Kennisgeving omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en vaststelling besluit van hogere grenswaarden geluid (Wet geluidhinder) woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Baandervesting, Edam officiële publicatie bekendmaking
20-12-2019 omgevingsvergunning Kamperzand vastgesteld omgevingsvergunning
20-12-2019 omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam vastgesteld bestemmingsplan
17-12-2019 Baandervesting, Edam ontwerp bestemmingsplan
18-11-2019 Giekstraat 2 vastgesteld omgevingsvergunning
18-11-2019 Gemeente Edam-Volendam – kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan – Giekstraat 2 in Volendam officiële publicatie bekendmaking
04-10-2019 IJsselmeerdijk 3, Etersheim ontwerp bestemmingsplan
03-10-2019 Ontwerp bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3” officiële publicatie bekendmaking
29-07-2019 Giekstraat 2 Volendam ontwerp omgevingsvergunning
29-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 omgevingsvergunning Kamperzand ontwerp omgevingsvergunning
09-07-2019 omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 ontwerp omgevingsvergunning
09-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 (projectbesluit) officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk 1/3) officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en Milieueffectrapport (MER) Derde ontsluitingsweg, en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen langs Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam ontwerp bestemmingsplan
09-05-2019 Voorontwerp bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3” officiële publicatie bekendmaking
09-05-2019 Voorontwerp bestemmingsplan “Stationsweg, Kwadijk” officiële publicatie bekendmaking
15-04-2019 Gare du Nord voorontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen