Datum Naam Status Soort informatie
27-09-2023 Oosterdijk 14E Enkhuizen vastgesteld wijzigingsplan
26-07-2023 Zonneweide Koninklijke Peijnenburg Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
20-07-2023 Oosterdijk 14E Enkhuizen ontwerp wijzigingsplan
19-07-2023 Elsenburg 9E te Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
20-12-2022 Enkhuizerzand en IJsselmeergebied vastgesteld bestemmingsplan
14-06-2022 Exploitatieplan Gommerwijk West-west vastgesteld exploitatieplan
14-06-2022 Gommerwijk West-west vastgesteld uitwerkingsplan
09-02-2022 Ontwerp uitwerkingsplan en ontwerp exploitatieplan Gommerwijk West-West Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
09-02-2022 Hogere Waarden Wet geluidhinder Gommerwijk West-West officiële publicatie bekendmaking
02-12-2021 Intrekking voorbereidingsbesluit binnenstad Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
30-09-2021 Verleende omgevingsvergunning Begoniastraat 19 t/m 49, Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
28-09-2021 Partiële herziening bestemmingsplan Enkhuizen bedrijventerreinen - Geitenhouderijen vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2021 Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied - Geitenhouderijen vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2021 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevelrooilijn ter plaatse van 16 woningen aan de Begoniastraat 19-57 te Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
23-06-2021 Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Ontwerp omgevingsvergunning Begoniastraat 19 - 57 Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Bekendmaking anterieure overeenkomst Begoniastraat 19-57 ‘herbouw 16 woningen’ te Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Vaststelling gewijzigde regeling bestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied” vakantiepark en groenstrook, tevens partiële herziening van andere planonderdelen. officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Wijziging Welstandsnota Enkhuizen voor het gebied Enkhuizerzand officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Bekendmaking allonge anterieure overeenkomst met OREZ B.V. inzake gebiedsontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Gommerwijk West-West Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “De Cuyp” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen