Datum Naam Status Soort informatie
28-05-2024 Partiële herziening bestemmingsplan Binnenstad en Havens - Torenstraat 13 vastgesteld bestemmingsplan
28-05-2024 1e partiële herziening Binnenstad en Havens vastgesteld bestemmingsplan
23-04-2024 Bloemhof 2023 vastgesteld bestemmingsplan
20-12-2023 Incotec Westeinde 107 ontwerp bestemmingsplan
19-12-2023 Voorbereidingsbesluit Gommerwijk West-west vastgesteld voorbereidingsbesluit
12-12-2023 Enza Zaden Haling 1E ontwerp bestemmingsplan
14-11-2023 Partiële herziening bestemmingsplan Binnenstad en Havens - Torenstraat 13 ontwerp bestemmingsplan
26-10-2023 1e partiële herziening Binnenstad en Havens ontwerp bestemmingsplan
18-10-2023 Bestemmingsplan Westeinde 111-113 te Enkhuizen ontwerp bestemmingsplan
27-09-2023 Oosterdijk 14E Enkhuizen vastgesteld wijzigingsplan
26-07-2023 Zonneweide Koninklijke Peijnenburg Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
20-07-2023 Oosterdijk 14E Enkhuizen ontwerp wijzigingsplan
19-07-2023 Elsenburg 9E te Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
20-12-2022 Enkhuizerzand en IJsselmeergebied vastgesteld bestemmingsplan
14-06-2022 Exploitatieplan Gommerwijk West-west vastgesteld exploitatieplan
14-06-2022 Gommerwijk West-west vastgesteld uitwerkingsplan
09-02-2022 Ontwerp uitwerkingsplan en ontwerp exploitatieplan Gommerwijk West-West Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
09-02-2022 Hogere Waarden Wet geluidhinder Gommerwijk West-West officiële publicatie bekendmaking
02-12-2021 Intrekking voorbereidingsbesluit binnenstad Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
30-09-2021 Verleende omgevingsvergunning Begoniastraat 19 t/m 49, Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
28-09-2021 Partiële herziening bestemmingsplan Enkhuizen bedrijventerreinen - Geitenhouderijen vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2021 Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied - Geitenhouderijen vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2021 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevelrooilijn ter plaatse van 16 woningen aan de Begoniastraat 19-57 te Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
23-06-2021 Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Ontwerp omgevingsvergunning Begoniastraat 19 - 57 Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen