Datum Naam Status Soort informatie
02-03-2020 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
25-02-2020 Voorbereidingsbesluit parkeerbeleid Binnenstad en Havens vastgesteld voorbereidingsbesluit
15-01-2020 Wijziging Welstandsnota Enkhuizen voor het gebied Enkhuizerzand officiële publicatie bekendmaking
06-01-2020 Partiële herziening bestemmingsplan Enkhuizen bedrijventerreinen - Geitenhouderijen ontwerp bestemmingsplan
06-01-2020 Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied - Geitenhouderijen ontwerp bestemmingsplan
14-11-2019 Bekendmaking allonge anterieure overeenkomst met OREZ B.V. inzake gebiedsontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Gommerwijk West-West Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Enkhuizerzand en IJsselmeergebied vastgesteld bestemmingsplan
10-10-2019 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “De Cuyp” officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 De Cuyp vastgesteld bestemmingsplan
24-09-2019 Parti??le herziening bestemmingsplan Gommerwijk West-West vastgesteld bestemmingsplan
08-05-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “De Cuyp” officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 De Cuyp ontwerp bestemmingsplan
01-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Gommerwijk west-west' officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Voornemen wijziging bestemmingsplan Gommerwijk West West Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”, Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en wijziging Welstandsnota. officiële publicatie bekendmaking
01-04-2019 Parti??le herziening bestemmingsplan Gommerwijk West-West ontwerp bestemmingsplan
26-03-2019 Enkhuizerzand en IJsselmeergebied ontwerp bestemmingsplan
18-03-2019 Van rechtswege vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
28-02-2019 Bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld gemeentelijk plan
29-01-2019 Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij Enkhuizen vastgesteld voorbereidingsbesluit
04-10-2018 Enkhuizerzand en IJsselmeergebied voorontwerp bestemmingsplan
15-08-2018 Kennisgeving omgevingsvergunning Westeinde 88 Enkhuizen officiële publicatie bekendmaking
20-07-2018 Omgevingsvergunning voor het realiseren van 10 seniorenappartementen Westeinde 88 te Enkhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
08-05-2018 Omgevingsvergunning voor het realiseren van 10 seniorenappartementen Westeinde 88 te Enkhuizen ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen