Datum Naam Status Soort informatie
28-04-2022 Correctieve herziening 2, Laren vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2022 Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie vastgesteld bestemmingsplan
24-11-2021 Ligweide vastgesteld bestemmingsplan
17-11-2021 Correctieve herziening 2, Laren ontwerp bestemmingsplan
07-10-2021 Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie ontwerp bestemmingsplan
29-09-2021 Harmen Vosweg - Ruiterweg vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2021 Ligweide ontwerp bestemmingsplan
07-07-2021 Buurtschap Crailo vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2021 Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Stationsweg 1, Laren officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Omgevingsvergunning Stationsweg 1 vastgesteld omgevingsvergunning
21-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo' officiële publicatie bekendmaking
17-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg officiële publicatie bekendmaking
03-05-2021 Harmen Vosweg - Ruiterweg ontwerp bestemmingsplan
28-04-2021 Onderstation Crailo Laren vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2021 Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Stationsweg 1, Laren officiële publicatie bekendmaking
16-04-2021 Omgevingsvergunning Stationsweg 1 ontwerp omgevingsvergunning
12-04-2021 Verkeersbesluit – Instellen onverplicht fietspad – Zijtak Laren officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Buurtschap Crailo ontwerp bestemmingsplan
18-12-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’Bekendmaking’ officiële publicatie bekendmaking
07-12-2020 Bestemmingsplan Herinrichting Kruispunt N525, Oude Postweg - Westerheide officiële publicatie bekendmaking
30-11-2020 Onderstation Crailo Laren ontwerp bestemmingsplan
25-11-2020 Kruispunt N525 vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2020 Vaststelling wijzigingsplan Raboes 19 Laren officiële publicatie bekendmaking
08-09-2020 Raboes 19, Laren vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen