Datum Naam Status Soort informatie
19-08-1977 Slotplein e.o. 1977 vastgesteld bestemmingsplan
26-11-1981 Wheermolen 1980 vastgesteld bestemmingsplan
18-04-1991 West 1990 vastgesteld bestemmingsplan
02-05-1995 West 1990, 1995-1 vastgesteld uitwerkingsplan
06-03-2006 Structuurvisie Purmerend 2005-2020 actualisatie 2013 vastgesteld structuurvisie
20-02-2008 BEDRIJVENPARK BAANSTEE-NOORD vastgesteld bestemmingsplan
14-04-2009 Projectbesluit art. 3.10 Wet ruimtelijke ordening Koemarkt 25–27 te Purmerend officiële publicatie bekendmaking
16-06-2009 Vaststelling projectbesluit Koemarkt 25–27 officiële publicatie bekendmaking
05-10-2009 Goedkeuring uitwerkingsplan ‘Weidevenne, Kwadrant Europa, Aanlanding Melkwegbrug 2009’ officiële publicatie bekendmaking
05-10-2009 Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Stadshoven 3e fase 2009’ officiële publicatie bekendmaking
16-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan en vaststelling hogere geluidwaarde Nieuwstraat 22–38 officiële publicatie bekendmaking
16-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Traverse PSG–Hoornselaan 2009’ officiële publicatie bekendmaking
16-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Weidevenne, Kwadrant Europa, woon-zorgcomplex 2009’ officiële publicatie bekendmaking
23-11-2009 Goedkeuring uitwerkingsplan ‘De Gors Noord-Z 2009’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2009 Goedkeuring uitwerkingsplan ‘Weidevenne, kwadrant Europa, Tuindorp 3e fase 2009’ officiële publicatie bekendmaking
28-12-2009 Ontwerpprojectbesluit ‘Kentucky Fried Chicken – Verzetslaan 3 – 2010’ officiële publicatie bekendmaking
06-04-2010 Vaststelling projectbesluit ‘Kentucky Fried Chicken - Verzetslaan 3 - 2010’ officiële publicatie bekendmaking
06-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010’ officiële publicatie bekendmaking
26-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Gors e.o. 2010’ officiële publicatie bekendmaking
10-05-2010 Vaststelling bestemmingsplan Traverse PSG – Hoornselaan 2009, (artikel 3.8, derde lid Wro) officiële publicatie bekendmaking
07-06-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 22 – 38 2010’ en verlening Bouwvergunning BV09-197 officiële publicatie bekendmaking
28-06-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2010 Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010 vastgesteld bestemmingsplan
09-08-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010’ officiële publicatie bekendmaking
11-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Wheermolen, Appartementengebouw Kometenstraat 2010’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen