Datum Naam Status Soort informatie
24-02-2021 Ontwerpbeschikking 2e fase Nieuwland Parc 429 officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Ontwerp bestemmingsplannen Pijlstoep - Oost Kinderdijk en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid Oostkinderdijk 137-145 (locatie Baas) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Kloos officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Intrekking bekendmaking ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Ontwerp Bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 officiële publicatie bekendmaking
22-10-2020 Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Kennisgeving anterieure overeenkomst Alblasserdam, Oost-Kinderdijk nabij 9 officiële publicatie bekendmaking
20-08-2020 Voorontwerp bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Bestemmingsplan RWZI leiding Hoogendijk officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Kennisgeving anterieure overeenkomst "Locatie Hoogendijk" officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Ontwerp Wijzigingsplan Hoogendijk Geluid officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Ontwerp Bestemmingsplan RWZI leiding Hoogendijk officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Uitgebreide procedure Schenk officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Uitgebreide procedure Schenk officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Vaststelling Bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Publicatie Wet geluidhinder gemeente Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 officiële publicatie bekendmaking
25-07-2018 Vastgesteld bestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 publicatie Voorbereidingsbesluit Locatie "Mercon-Kloos officiële publicatie bekendmaking
12-07-2017 Bekendmaking omgevingsvergunning Hof en Singel fase IV officiële publicatie bekendmaking
24-05-2017 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landelijk GEBIED officiële publicatie bekendmaking
10-05-2017 Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning Hof en Singel fase 4 officiële publicatie bekendmaking
26-04-2017 Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning Hof en Singel fase 4 officiële publicatie bekendmaking
08-02-2017 Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan Parapluherziening geluid Aan de Noord Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen