Datum Naam Status Soort informatie
07-04-2022 MientMidden ontwerp omgevingsvergunning
25-01-2022 Capelseweg/Bermweg vastgesteld omgevingsvergunning
27-09-2021 Stadsvisie vastgesteld structuurvisie
29-07-2021 sGravenweg347 vastgesteld omgevingsvergunning
21-07-2021 Hortus Fascinatio vastgesteld omgevingsvergunning
15-07-2021 sGravenweg368nr1 vastgesteld omgevingsvergunning
16-06-2021 Ontwerp-Stadsvisie, die ook ontwerp-omgevingsvisie is, voor Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
14-06-2021 Quadratum Fascinatio vastgesteld bestemmingsplan
14-06-2021 Saxum Fascinatio vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning nieuwbouw 6 woningen aan de ’s-Gravenweg 347 officiële publicatie bekendmaking
28-05-2021 Herplaatsing: Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning, en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer) nieuwbouw 3 woningen aan de ’s-Gravenweg 368-1, 368-2A en 368-2B te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer) nieuwbouw 3 woningen aan de ’s-Gravenweg 368-1, 368-2A en 368-2B te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Besluit omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en besluit hogere waarden geluid (wegverkeer) voor de realisatie van 55 appartementen aan de Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel (plan Hortus) officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Quadratum Fascinatio’ en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer en railverkeer) realisatie 20 appartementen Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Saxum Fascinatio’ en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer en railverkeer) realisatie 42 appartementen Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Vaststelling Partiële herziening bestemmingsplan “Capelle-West” officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het toestaan van beperkte golfactiviteiten en incidenteel voetbal op het terrein van Sparta 1888 officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Besluit omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en besluit hogere waarden geluid (wegverkeer) nieuwbouw 25 appartementen Roer te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan ‘Capelle-West’ te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer) voor de realisatie van 55 appartementen aan de Fascinatio Boulevard Capelle aan den IJssel (plan Hortus) officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer) nieuwbouw 25 appartementen Roer te Capelle aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 's-Gravenweteringpark vastgesteld bestemmingsplan
15-07-2019 ASVZ - Arcadia vastgesteld bestemmingsplan
05-06-2019 Kennisgeving ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan ‘s-Gravenweteringpark officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen