Datum Naam Status Soort informatie
07-04-2021 Vastgesteld bestemmingsplan '1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied 2, 4, 6 en 7' ter inzage. officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 7e herz Wielwijk, Crabbehof en Wielwijk, locatie Van Kinsbergenstraat ontwerp bestemmingsplan
31-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat' ter inzage officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Vastgesteld bestemmingsplan '3e herziening Staart, locatie bouwhoogte silo's' ter inzage. officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 3e herziening Staart, bouwhoogte silo's vastgesteld bestemmingsplan
16-02-2021 2e herziening Smitsweg, locatie West geconsolideerd bestemmingsplan
15-02-2021 Amstelwijck 2020 geconsolideerd bestemmingsplan
20-01-2021 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone, milieueffectrapportage, beleidsregels welstand en geluid. officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 ontwerp bestemmingsplan
15-12-2020 Gezondheidspark West - Middenzone vastgesteld bestemmingsplan
02-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Staart, locatie bouwhoogte silo's' ter inzage officiële publicatie bekendmaking
30-11-2020 Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk ontwerp bestemmingsplan
25-11-2020 3e herziening Staart, bouwhoogte silo's ontwerp bestemmingsplan
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan 'Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk' ter inzage. officiële publicatie bekendmaking
03-11-2020 Omgevingsvisie 1.0 ontwerp structuurvisie
02-11-2020 Dubbeldamseweg Zuid 72 ontwerp omgevingsvergunning
28-10-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat' ter inzage officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Dubbeldamseweg Zuid 72 te Dordrecht officiële publicatie bekendmaking
13-10-2020 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2020 Vastgesteld bestemmingsplan '13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof ' ter inzage. officiële publicatie bekendmaking
22-09-2020 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof vastgesteld bestemmingsplan
12-08-2020 Ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Smitsweg, locatie West' ter inzage officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Spuiboulevard 314 - 380' (Crownpoint) officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapportage en ontwerpbeleidsregels Gezondheidspark West/Middenzone ter inzage. officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 4e herziening structuurvisie vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen