Datum Naam Status Soort informatie
05-03-2015 Facilitypoint concept bestemmingsplan
08-07-2020 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied' officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'IJzergieterij' officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 301-307” officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”. officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” officiële publicatie bekendmaking
05-12-2018 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
17-08-2018 Kennisgeving beschikking Wabo Parallelweg 96 en 97 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
04-07-2018 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan 'Regenboogschool' officiële publicatie bekendmaking
08-06-2018 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo bouw 2 woningen Parallelweg 96 en 97 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
02-05-2018 Rectificatie: terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Rivierdijk 88 en 89 officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 512 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Rivierdijk 88 en 89” officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan "Rivierdijk 88 en 89" officiële publicatie bekendmaking
31-05-2017 Kennisgeving beschikking Wabo Rivierdijk 654 te Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
31-05-2017 Kennisgeving besluit hogere waarden aanvraag omgevingsvergunning bouwen 2 appartementen op de locatie Rivierdijk 654 officiële publicatie bekendmaking
07-09-2016 Ontwerp uitwerkingsplan “Tienmorgen-Noord Uitwerking Fase 3” officiële publicatie bekendmaking
29-06-2016 Voorbereiding bestemmingsplan “Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied” officiële publicatie bekendmaking
11-05-2016 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied” officiële publicatie bekendmaking
04-05-2016 Ontwerp 1e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” officiële publicatie bekendmaking
17-02-2016 WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING officiële publicatie bekendmaking
17-06-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘De Blauwe Zoom – Woongebied’ en besluit hogere waarden maximaal toegestane geluidsbelasting De Blauwe Zoom, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
03-06-2015 Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Damstraat 5 en 7, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Regenboogschool – Sportvoorziening’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
08-04-2015 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Fortlocatie’ en verlenen omgevingsvergunning ‘Forte’, Hardinxveld-Giessendam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen