Datum Naam Status Soort informatie
20-03-2019 Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-03-2019 Meerkoetstraat, locatie voormalig gezondheidscentrum vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2018 Vastgestelde veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
07-11-2018 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan, Meerkoetstraat en ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de woningen, die in dit bestemmingsplan zijn gelegen, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
20-09-2018 Veeg-bestemmingsplan Kortland vastgesteld bestemmingsplan
20-09-2018 Veeg-bestemmingsplan Langeland vastgesteld bestemmingsplan
20-09-2018 Veeg-bestemmingsplan Lansingh-Zuid vastgesteld bestemmingsplan
20-09-2018 Veld en Beemd 25 vastgesteld bestemmingsplan
01-05-2018 Ontwerp Veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
25-01-2018 Rectificatie Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
24-01-2018 Bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
23-01-2018 Prinsessenhof (blok 5 en 6) vastgesteld uitwerkingsplan
19-12-2017 Veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
13-12-2017 Uitwerkingsplan De Wilgen gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
05-12-2017 De Wilgen vastgesteld uitwerkingsplan
23-11-2017 Stormpolderdijk vastgesteld bestemmingsplan
01-11-2017 Ontwerp Uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouwen 5 en 6 en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid voor de woningen die in dit uitwerkingsplan zijn gelegen, gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
30-08-2017 Staccato 9a vastgesteld omgevingsvergunning
22-03-2017 Verkeersbesluit afsluiting fietspad Nieuwe Tiendweg Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
09-02-2017 Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto ’s, sporthal de Boog aan de Krimpenerbosweg 2, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk (voormalig EMK terrein) gemeente Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
27-10-2016 Marathon 9 (locatie voormalig bankgebouw) vastgesteld bestemmingsplan
21-10-2016 Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto’s, Raadhuisplein, Krimpen aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
11-10-2016 Prinsessenhof ontwerp uitwerkingsplan
30-03-2016 Verleende omgevingsvergunning aanmeervoorziening officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen