Datum Naam Status Soort informatie
04-02-2020 Bestemmingsplan ‘Zeestraat 85’ ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Pilarenlaan 47 eo’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 bestemmingsplan Pilarenlaan 47 eo ontwerp bestemmingsplan
28-01-2020 Bestemmingsplan ‘Herenweg 74’ te Noordwijk ongewijzigd vastgesteld en besluit hogere grenswaarde vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
14-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Johanna van Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’, ontwerp-omgevingsvergunning ‘Johanna van Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’ en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ter inzage officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Johanna van Hoornstraat en omgeving, Noordwijk ontwerp bestemmingsplan
17-12-2019 Verleende omgevingsvergunning Zonnepark Leeuwenhorster Hoek, Kad. Sectie D perceel 2162 te Noordwijkerhout en reactieve aanwijzing daarop officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Lageweg 6 te Noordwijk vastgesteld omgevingsvergunning
12-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Leidsevaart 52' ter inzage officiële publicatie bekendmaking
28-10-2019 Leidsevaart 52 ontwerp bestemmingsplan
24-10-2019 Omgevingsvergunning zonnepark Leeuwenhorster Hoek vastgesteld omgevingsvergunning
15-10-2019 Bestemmingsplan 'Zee, Strand en Duin, 1e herziening' officiële publicatie bekendmaking
15-10-2019 Ontwerpexploitatieplan ‘Offem-Zuid 2e herziening’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Exploitatieplan Offem-Zuid, tweede herziening ontwerp exploitatieplan
01-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig, fase 2’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Bekendmaking van het raadbesluit tot definitieve aanwijzing van diverse gronden in Noordwijk ingevolge artikel 2 jo. artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 Correctie Zeewaardig, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
24-09-2019 Zee, Strand en Duin, 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2019 Wijzigingsplan “Verwijderen geurzone en archeologie 2” voor de bestemmingsplannen Offem Zuid en Landelijk Gebied ongewijzigd vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
21-08-2019 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk officiële publicatie bekendmaking
15-08-2019 Westeinde 82 Noordwijkerhout vastgesteld omgevingsvergunning
15-08-2019 Achterweg tussen 12 en 14, Noordwijk vastgesteld omgevingsvergunning
25-07-2019 Omgevingsvergunning zonnepark Leeuwenhorster Hoek ontwerp omgevingsvergunning
11-07-2019 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Zeemotel Zeezicht’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen