Datum Naam Status Soort informatie
28-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland bestemmingsplan bekendmaking
23-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Schoorweg 83 officiële publicatie bekendmaking
20-11-2020 Bekendmaking onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96 officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bekendmaking besluit vaststelling bebouwde kom Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Bekendmaking ontwerp onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 64 te Papendrecht' en Besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 64 te Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan 'Kombuis' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kombuis' officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Straatnaambesluit officiële publicatie bekendmaking
17-06-2019 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling Reparatie Bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
21-11-2018 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
18-07-2018 Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 6 (Wvg), Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
02-05-2018 Kennisgeving voornemen opstellen bestemmingsplan Hoepmaker 30 officiële publicatie bekendmaking
28-03-2018 Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Nanengat 1 officiële publicatie bekendmaking
17-10-2017 Verkeersbesluit reconstructie Vincent van Goghlaan en omgeving officiële publicatie bekendmaking
27-09-2017 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw bedrijfspand Nieuwland Parc 89 officiële publicatie bekendmaking
28-06-2017 Vaststelling bestemmingsplan Zeven bouwkavels, besluit hogere waarden Tiendzone en notitie Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone officiële publicatie bekendmaking
25-04-2017 Reserveren parkeerplaats Walmolen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's officiële publicatie bekendmaking
15-03-2017 Delegatiebesluit met betrekking tot Wegenwet officiële publicatie bekendmaking
21-12-2016 [Voorontwerp bestemmingsplan Noordhoek] officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Kennisgeving bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen