Datum Naam Status Soort informatie
07-12-2023 Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 vastgesteld beheersverordening
04-07-2023 Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 ontwerp beheersverordening
01-07-2021 Reparatie Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
28-03-2019 Reparatie Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
07-06-2018 Dijkstrook-Middenpolder II vastgesteld beheersverordening
08-03-2018 Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
26-01-2017 Beheersverordening Woongebied vastgesteld beheersverordening
15-09-2016 Beheersverordening Dijklint vastgesteld beheersverordening
28-01-2016 Rivieroevers vastgesteld beheersverordening
25-04-2013 Beheersverordening Centrumgebied vastgesteld beheersverordening
21-03-2013 Beheersverordening Woongebied vastgesteld beheersverordening
23-11-2012 Beheersverordening Buitengebied vastgesteld beheersverordening
23-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Schoorweg 83 officiële publicatie bekendmaking
20-11-2020 Bekendmaking onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96 officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Bekendmaking besluit vaststelling bebouwde kom Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
23-09-2020 Bekendmaking ontwerp onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 64 te Papendrecht' en Besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 64 te Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan 'Kombuis' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kombuis' officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Straatnaambesluit officiële publicatie bekendmaking
17-06-2019 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling Reparatie Bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen