Datum Naam Status Soort informatie
18-06-2009 Gedeeltelijk goedgekeurd bestemmingsplan ‘eerste herziening Albrandswaard noord west’ officiële publicatie bekendmaking
25-06-2009 Bekendmaking ex artikel 80 Onteigeningswet Aankondiging onteigening officiële publicatie bekendmaking
01-10-2009 Gedeeltelijk goedgekeurd bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’ officiële publicatie bekendmaking
26-11-2009 Verlengingsbesluit bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Portland noord’ officiële publicatie bekendmaking
14-01-2010 Voorkeursrecht ‘Landschapspark Buytenland’ (enkele percelen waarvoor het voorkeursrecht nog niet van toepassing is) officiële publicatie bekendmaking
25-02-2010 Verlenging voorkeursrecht ‘Landschapspark Buytenland’ officiële publicatie bekendmaking
25-03-2010 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Portland noord’ officiële publicatie bekendmaking
26-04-2010 Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2010 Ontwerpuitwerkingsplan 10 woningen Julianadriehoek in Rhoon officiële publicatie bekendmaking
14-06-2010 Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Buytenland van Rhoon officiële publicatie bekendmaking
03-03-2011 Ontwerpbesluit ‘tweede herziening Albrandswaard noord west’ officiële publicatie bekendmaking
31-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Kruisweg-Metrobaan’ officiële publicatie bekendmaking
14-04-2011 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Buytenland van Rhoon’ officiële publicatie bekendmaking
27-06-2011 Groene Kruisweg / Metrobaan vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2011 Buytenland van Rhoon vastgesteld uitwerkingsplan
07-07-2011 Ongewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon officiële publicatie bekendmaking
14-07-2011 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Groene Kruisweg-Metrobaan’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijverheidsweg eiland zeven’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’ officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2012 Bestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’ officiële publicatie bekendmaking
26-07-2012 Gevolgen uitspraak Raad van State over het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op het bestemmingsplan Buytenland van Rhoon officiële publicatie bekendmaking
12-11-2012 Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld bestemmingsplan
22-11-2012 Wijziging plandeel ter plaatse van perceel Oudeweg 4 te Rhoon (de Johanna Hoeve) in bestemmingsplan Buytenland van Rhoon officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen