Datum Naam Status Soort informatie
11-04-2011 Bestemmingsplan Vlietwijk KEEL-gebied concept bestemmingsplan
14-01-2020 Uitspraak Noortveer NL.IMRO.0626.RvS2018Noortveer-BP50 gerechtelijke uitspraak
14-05-2020 Ontwerp besluit / omgevingsvergunning bouw van een woning, perceel Essenlaan naast nr 22 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
08-08-2019 Kennisgeving gesloten anterieure overeenkomst voor Buitenplaats Beresteijn, Leidseweg 191 te Voorschoten. officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Bestemmingsplan Buitenplaats Beresteyn gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning ingevolge coördinatieregeling Wro verleend. officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN LEIDSEWEG 120 en 122 officiële publicatie bekendmaking
18-04-2019 HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN ROOSENHORST HERZIENING VASTGESTELD officiële publicatie bekendmaking
14-02-2019 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEIDSEWEG 120 en 122 TER INZAGE officiële publicatie bekendmaking
30-01-2019 Omgevingsvergunning Voorstraat 44 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
18-12-2018 Kennisgeving coördinatie en ter inzage Ontwerpbesluit bestemmingsplan en andere besluiten Beresteijn officiële publicatie bekendmaking
06-12-2018 GEWIJZIGD VASTGESTELDBESTEMMINGSPLAN NOORTVEER EN GEWIJZIGD EXPLOITATIEPLAN NOORTVEER officiële publicatie bekendmaking
06-12-2018 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Voorstraat 44 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
21-11-2018 Omgevingsvergunning bouw garageboxen, perceel kadastraal bekend onder nr sectie A 5787 officiële publicatie bekendmaking
27-08-2018 Omgevingsvergunning Schoolstraat 160 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
19-07-2018 Ontwerp besluit omgevingsvergunning bouw garageboxen, perceel kadastraal bekend onder nr sectie A 5798 officiële publicatie bekendmaking
12-07-2018 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NOORTVEER TER VISIE officiële publicatie bekendmaking
12-07-2018 Bekendmaking terinzagelegging ontwerp exploitatieplan Noortveer officiële publicatie bekendmaking
02-11-2017 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Veurseweg 251, voor het wijzigen van de bestemming van een deel van de voormalige tankshop naar een doggywash, Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
03-04-2017 Vaststelling structuurvisie Voorschoten 2025 ‘Groen, veilig en betrokken’ officiële publicatie bekendmaking
22-03-2017 Vaststelling bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
22-03-2017 Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
01-03-2017 ONTWERP  Wijzigingsplan Veurseweg 350 officiële publicatie bekendmaking
15-12-2016 Ontwerp besluit omgevingsvergunning perceel Papelaan 59  Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Ontwerp besluit omgevingsvergunning perceel Rosenburgherlaan  Voorschoten officiële publicatie bekendmaking
06-10-2016 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LAAN VAN LANGENHORST 1 TER VISIE officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen