Datum Naam Status Soort informatie
23-08-2012 Van station tot hefbrug ontwerp bestemmingsplan
18-07-2012 Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Regio Boskoop officiële publicatie bekendmaking
20-06-2012 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Noordkade’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2012 Ontwerpbestemmingsplannen A12 en Rotonde N207 – Oostelijke Rondweg officiële publicatie bekendmaking
13-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan Waddinxveen Noord-West (voorheen Bentwoud), het MER Bentwoud 2007 en de aanvulling MER Bentwoud 2012 officiële publicatie bekendmaking
12-06-2012 Onderweg 16, Waddinxveen ontwerp bestemmingsplan
06-06-2012 A12 ontwerp bestemmingsplan
06-06-2012 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Coenecoop’ officiële publicatie bekendmaking
01-06-2012 Rotonde N207/ Oostelijke Rondweg ontwerp bestemmingsplan
04-05-2012 Waddinxveen Noord West ontwerp bestemmingsplan
03-05-2012 Besluit tot verlening omgevingsvergunning middels afwijking voor het realiseren van een rotonde op het kruispunt Kerkweg-Oost, Juliana van Stolberglaan, Kanaalstraat, nr. 20110219. officiële publicatie bekendmaking
25-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Noordkade 100-106’, Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
25-04-2012 Vooraankondiging bestemmingsplan Onderweg 16, Waddinxveen officiële publicatie bekendmaking
11-04-2012 Kerkweg-oost vastgesteld projectbesluit
28-03-2012 Voorontwerpbestemmingsplannen ‘Zuidplas-Noord’, ‘Landelijk Veen’ en ‘Van Station tot hefbrug’ officiële publicatie bekendmaking
22-03-2012 Noordpark ontwerp bestemmingsplan
21-03-2012 Vooraankondiging bestemmingsplannen Noordkade, Coenecoop en A12 officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Structuurvisie Waddinxveen 2030 officiële publicatie bekendmaking
15-02-2012 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor herinrichting en aanleg van rotonde op de kruising Kerkweg-Oost, Juliana van Stolberglaan en Kanaalstraat te Waddinxveen, registratienummer: 20110219 officiële publicatie bekendmaking
07-12-2011 Kennisgeving besluit verlening omgevingsvergunning middels afwijking voor het perceel Sniepweg 13c Waddinxveen, nr. 20110142 officiële publicatie bekendmaking
07-12-2011 Kennisgeving besluit verlening omgevingsvergunning middels afwijking voor het perceel Zesde Tochtweg 3 Waddinxveen, nr. 20110131 officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Nooitgedacht (Onderweg 8) officiële publicatie bekendmaking
28-11-2011 Ruimtelijke onderbouwing clubgebouw HCW Sniepweg 13 Waddinxveen vastgesteld projectbesluit
28-11-2011 Ruimtelijke onderbouwing Zesde Tochtweg 3 Waddinxveen vastgesteld projectbesluit
23-11-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Bredeweg 1a’ officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen