Datum Naam Status Soort informatie
24-12-2021 Rembrandtbrug ontwerp bestemmingsplan
23-12-2021 Entreegebied Landgoed Bredius vastgesteld bestemmingsplan
23-12-2021 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplannen bedrijventerreinen vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-12-2021 Willem-Alexanderlaan 2-4-6 Harmelen ontwerp bestemmingsplan
06-12-2021 Geestdorp 10 Woerden ontwerp bestemmingsplan
25-11-2021 Hotel A12 Woerden ontwerp omgevingsvergunning
23-09-2021 Herontwikkeling Zaagmolenlaan 12 vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2021 Rembrandtbrug voorontwerp bestemmingsplan
30-06-2021 Vastgesteld bestemmingsplan “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Geestdorp 30D en 30E vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Entreegebied Landgoed Bredius officiële publicatie bekendmaking
14-06-2021 Entreegebied Landgoed Bredius ontwerp bestemmingsplan
01-06-2021 Snellerpoort Woerden (woongebied) vastgesteld bestemmingsplan
01-06-2021 Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen vastgesteld bestemmingsplan
19-05-2021 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN, ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING, ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN EN M.E.R.-BEOORDELING ‘ HERONTWIKKELING ZAAGMOLENLAAN 12’ officiële publicatie bekendmaking
06-05-2021 Herontwikkeling Zaagmolenlaan 12 ontwerp bestemmingsplan
05-05-2021 Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Rembrandtbrug officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Hof van Harmelen ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Toepassing Coördinatieverordening Hof van Harmelen in Woerden ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en m.e.r. beoordeling officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Vaststelling wijzigingsplan Meije 181 Zegveld officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 Zegveld, Meije 181 vastgesteld wijzigingsplan
16-03-2021 Rembrandtbrug vastgesteld voorbereidingsbesluit
14-03-2021 Omgv Meije 304 vastgesteld omgevingsvergunning
11-02-2021 Wet voorkeursrecht gemeenten: intrekken aanwijzing locaties Parallelweg West en Voortuin II (ook wel aangeduid als Cattenbroek) in Woerden, 11 februari 2021 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen