Datum Naam Status Soort informatie
05-05-2021 Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Rembrandtbrug officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Hof van Harmelen ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Toepassing Coördinatieverordening Hof van Harmelen in Woerden ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en m.e.r. beoordeling officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Vaststelling wijzigingsplan Meije 181 Zegveld officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 Zegveld, Meije 181 vastgesteld wijzigingsplan
16-03-2021 Rembrandtbrug vastgesteld voorbereidingsbesluit
14-03-2021 Omgv Meije 304 vastgesteld omgevingsvergunning
11-02-2021 Wet voorkeursrecht gemeenten: intrekken aanwijzing locaties Parallelweg West en Voortuin II (ook wel aangeduid als Cattenbroek) in Woerden, 11 februari 2021 officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik’ officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Houttuinlaan 3’ officiële publicatie bekendmaking
04-01-2021 Zegveld, Meije 181 ontwerp wijzigingsplan
23-12-2020 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN, ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN EN M.E.R.-BEOORDELING ‘ONTSLUITING HARMELERWAARD’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Geestdorp 30D en 30E, officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Geestdorp 30D en 30E ontwerp bestemmingsplan
16-12-2020 Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Houttuinlaan 3 vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E, ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en m.e.r. beoordeling officiële publicatie bekendmaking
14-12-2020 Ontsluiting Harmelerwaard ontwerp bestemmingsplan
11-11-2020 Vooraankondiging bestemmingsplan Zaagmolenlaan 12 officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ en verlening bijbehorende omgevingsvergunning OLO-OLO4771265 officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenking “Hoofdweg 149 in Zegveld” officiële publicatie bekendmaking
01-10-2020 Hoofdweg 149 te Zegveld vastgesteld omgevingsvergunning
30-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) ter inzage officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” ter inzage officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Mijzijde 139a Kamerik vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen