Datum Naam Status Soort informatie
16-10-2013 Westelijke Kanaalweg 47 ontwerp bestemmingsplan
16-10-2013 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Choorhoek, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan Westelijke Kanaalweg 47, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
04-09-2013 Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Ooststraat 47 en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
20-08-2013 Ooststraat 47 Kapelle vastgesteld wijzigingsplan
31-07-2013 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan loonbedrijf Nijssen, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Smokkelhoek officiële publicatie bekendmaking
19-07-2013 Vroonlandseweg ontwerp bestemmingsplan
03-07-2013 Bekendmaking vaststelling beheersverordening Recreatiegebieden Wemeldinge, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
26-06-2013 Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Ooststraat 47 en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
25-06-2013 Recreatiegebieden Wemeldinge vastgesteld beheersverordening
25-06-2013 Loonbedrijf Nijssen vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2013 Smokkelhoek vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2013 1e herziening Buitengebied ontwerp bestemmingsplan
29-05-2013 Ontwerpbestemmingsplannen Loswal Kaai 85 en het daar direct omliggende gebied, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge 2e herziening en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
22-05-2013 Ooststraat 47 Kapelle ontwerp wijzigingsplan
14-05-2013 Kapelle-Biezelinge, 2e herziening vastgesteld bestemmingsplan
22-04-2013 Recreatiegebieden Wemeldinge ontwerp beheersverordening
10-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan loonbedrijf Nijssen, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
04-04-2013 Choorhoek voorontwerp bestemmingsplan
03-04-2013 Loonbedrijf Nijssen ontwerp bestemmingsplan
28-03-2013 Smokkelhoek ontwerp bestemmingsplan
27-03-2013 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Smokkelhoek, Kapelle officiële publicatie bekendmaking
26-03-2013 Gemeente Kapelle Structuurvisie 2012-2030 vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen