Datum Naam Status Soort informatie
16-01-2023 Noordermeer 38 te Burgum (verplaatsen bouwvlak) ontwerp wijzigingsplan
22-12-2022 Omgevingsvergunning t.b.v. het oprichten van een paarden-pensionstalling en een nieuwe woning vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2022 Omgevingsvergunning kleine windmolen op het perceel Marwei 1 vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2022 Omgevingsvergunning kleine windmolen op het adres Monnikenweg 1 vastgesteld omgevingsvergunning
24-11-2022 Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (verplaatsen bouwvlak) vastgesteld bestemmingsplan
03-11-2022 Wijzigingsplan Achterwei, Sumar (bedrijf naar wonen) ontwerp wijzigingsplan
10-10-2022 Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19 ontwerp bestemmingsplan
06-10-2022 Wijzigingsplan bestemmingsplan Oentsjerk 2012, Rengersweg 31 vastgesteld wijzigingsplan
15-09-2022 Bestemmingsplan Gravinneloane 2, Garyp (wijzigen bestemming van agrarisch naar maatschappelijk) vastgesteld bestemmingsplan
15-09-2022 Ryptsjerk 2022 vastgesteld bestemmingsplan
21-07-2022 Bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 ontwerp bestemmingsplan
12-07-2022 Eendrachtsweg 21 te Garyp voorontwerp bestemmingsplan
30-06-2022 Herinrichting stationsgebied Hurdegaryp (realisatie woongebouwen) vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2022 Omgevingsvergunning t.b.v. een permanente bedrijfswoning aan de Rijksstraatweg 78 te Noardburgum vastgesteld omgevingsvergunning
08-06-2022 omgevingsvergunning Gaestmabuorren 5 voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods vastgesteld omgevingsvergunning
02-06-2022 bestemmingsplan Rijksstraatweg 14A, Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning) vastgesteld bestemmingsplan
31-05-2022 wijzigingsplan Joost Wiersmaweg 2 (wijziging van horeca 2 naar wonen) vastgesteld wijzigingsplan
14-04-2022 Wijzigingsplan Sanjesreed 8 te Oentsjerk ontwerp wijzigingsplan
29-03-2022 Kruispunt N355 Wyldpaed West voorontwerp bestemmingsplan
17-03-2022 Herinrichting stationsgebied Hurdegaryp (realisatie woongebouwen) ontwerp bestemmingsplan
03-03-2022 ten zuiden van Hannelswei 15D tm 19F (wijziging bestemmingsplan) vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Gytsjerk -Mûnein 2021 vastgesteld bestemmingsplan
16-02-2022 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Inialoane 34 en Singel 26 (wijzigen bestemming van Detailhandel 3 naar wonen) ontwerp wijzigingsplan
10-02-2022 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Heerenweg 1 Sumar (wijziging bestemming van Horeca naar Wonen) vastgesteld wijzigingsplan
10-02-2022 Bestemmingsplan Kloosterlaan 12a (tussen de nummers 12 en 14) te Burgum (wijziging bestemming van agrarisch naar wonen vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen