Datum Naam Status Soort informatie
16-12-2020 Wijzigingsplan i.c bestemmingsplan Buitengebied 2013, Lytsegeast 18, Tytsjerk (toevoegen aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - rietsnijbedrijf" en verplaatsen aanduiding "bedrijfswoning") officiële publicatie bekendmaking
14-12-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Tytsjerk, Lytsegeast 18 (toevoegen vastgesteld wijzigingsplan
10-12-2020 Sanjesfjild ontwerp bestemmingsplan
09-12-2020 Ontwerp bestemmingsplan Sanjesfjild (wijzigen bestemming naar bedrijventerrein) met bijbehorende ontwerp welstandsnota officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Vastgesteld wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, perceel ten zuiden van Zevenhuisterweg 45 (wijzigen bestemming) officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Tytsjerk, Lytsegeast 18 (toevoegen ontwerp wijzigingsplan
28-10-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Lytsegeast 18, Tytsjerk (toevoegen aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - rietsnijbedrijf" en verplaatsen aanduiding "bedrijfswoning") officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Het oprichten van AZC-school (Papilio) vastgesteld omgevingsvergunning
21-10-2020 Wijzigingsplan Bosweg 11, Sumar officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Menno van Coehoornweg 6, Burgum (vergroten bouwperceel) vastgesteld wijzigingsplan
07-10-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, perceel ten zuiden van Zevenhuisterweg 45 (wijzigen bestemming) officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kûpersstrjitte 4 - 58, Burgum (herstructurering, vervangende nieuwbouw)" officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Wijzigingsplan Heerenweg 24 te Sumar officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Wijzigingsplan Menno van Coehoornweg 6 te Burgum officiële publicatie bekendmaking
05-10-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Heerenweg 24 , Sumar (wijzigen bestemming Agrarisch - bedrijf grondgebonden in Wonen - A7 en Tuin) vastgesteld wijzigingsplan
01-10-2020 Bestemmingsplan Kûpersstrjitte 4 -58, Burgum (herstructurering, vervangende nieuwbouw) vastgesteld bestemmingsplan
01-10-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, perceel ten zuiden van Zevenhuisterweg 45 (wijziging bestemming ontwerp wijzigingsplan
09-09-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Jistrum, Jisteboerewei (wijziging bestemming van agrarisch cultuurgrond naar bedrijf - 2) officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Rectificatie Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Bosweg 11, Sumar officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Garyp, Ielke Boonstraloane, 3e fase (wijziging bestemming)’ officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Jisteboerewei (wijziging bestemming van agrarisch cultuurgrond naar bedrijf - 2) vastgesteld wijzigingsplan
27-08-2020 Wijzigingsplan Bosweg 11 te Sumar ontwerp wijzigingsplan
27-08-2020 Wijzigingsplan Bosweg 11 te Sumar vastgesteld wijzigingsplan
26-08-2020 Bosweg 11, Sumar officiële publicatie bekendmaking
25-08-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Ielke Boonstraloane 3e fase (wijziging bestemmingsplan) vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen