Datum Naam Status Soort informatie
21-07-2022 Bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 ontwerp bestemmingsplan
12-07-2022 Eendrachtsweg 21 te Garyp voorontwerp bestemmingsplan
30-06-2022 Herinrichting stationsgebied Hurdegaryp (realisatie woongebouwen) vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2022 Omgevingsvergunning t.b.v. een permanente bedrijfswoning aan de Rijksstraatweg 78 te Noardburgum vastgesteld omgevingsvergunning
08-06-2022 omgevingsvergunning Gaestmabuorren 5 voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods vastgesteld omgevingsvergunning
08-06-2022 Wijzigingsplan bestemmingsplan Oentsjerk 2012, Rengersweg 31 ontwerp wijzigingsplan
02-06-2022 bestemmingsplan Rijksstraatweg 14A, Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning) vastgesteld bestemmingsplan
31-05-2022 wijzigingsplan Joost Wiersmaweg 2 (wijziging van horeca 2 naar wonen) vastgesteld wijzigingsplan
14-04-2022 Wijzigingsplan Sanjesreed 8 te Oentsjerk ontwerp wijzigingsplan
07-04-2022 wijzigingsplan Joost Wiersmaweg 2 (wijziging van horeca 2 naar wonen) ontwerp wijzigingsplan
29-03-2022 Kruispunt N355 Wyldpaed West voorontwerp bestemmingsplan
27-03-2022 Bestemmingsplan Gravinneloane 2, Garyp (wijzigen bestemming van agrarisch naar maatschappelijk) ontwerp bestemmingsplan
17-03-2022 Herinrichting stationsgebied Hurdegaryp (realisatie woongebouwen) ontwerp bestemmingsplan
06-03-2022 Ryptsjerk 2022 ontwerp bestemmingsplan
03-03-2022 ten zuiden van Hannelswei 15D tm 19F (wijziging bestemmingsplan) vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Gytsjerk -Mûnein 2021 vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2022 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Heerenweg 1 Sumar (wijziging bestemming van Horeca naar Wonen) vastgesteld wijzigingsplan
10-02-2022 Bestemmingsplan Kloosterlaan 12a (tussen de nummers 12 en 14) te Burgum (wijziging bestemming van agrarisch naar wonen vastgesteld bestemmingsplan
27-01-2022 Sanjesreed 8e Oentsjerk vastgesteld bestemmingsplan
13-01-2022 bestemmingsplan Lytsegeast 12 te Tytsjerk (wijzigen bestemming van wonen naar agrarisch) vastgesteld wijzigingsplan
04-01-2022 Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (verplaatsen bouwvlak) ontwerp bestemmingsplan
09-12-2021 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Heerenweg 1 Sumar (wijziging bestemming van Horeca naar Wonen) ontwerp wijzigingsplan
30-11-2021 Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2021 - 2040 ontwerp structuurvisie
18-11-2021 Bestemmingsplan realisatie supermarkt Poiesz aan de Rijksstraatweg te Noardburgum (wijziging bestemming naar detailhandel) vastgesteld bestemmingsplan
04-11-2021 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Jistrum, Rounhof 3 *wijziging deel bedrijfsbestemming in een woonbestemming) vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen