Datum Naam Status Soort informatie
14-05-2020 Eastermar - It Heechsan 2019 vastgesteld bestemmingsplan
07-05-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp 2010, Rijksstraatweg 191 (verplaatsen bouwvlak) ontwerp wijzigingsplan
29-04-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een agrarisch dienstverlenend bedrijf op het perceel Witveensterweg 14,te Eastermar vastgesteld omgevingsvergunning
29-04-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (vergroten bouwvlak) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Tergracht 2A, Wyns (wijziging ligging bouwvlak en toevoegen aanduiding specifieke vorm van bedrijf - paardentandarts) officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Lytse Buorren 3 (wijziging bestemming) officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Lytse Buorren 3 (wijzigen bestemming) vastgesteld wijzigingsplan
11-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord 2018’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-vg01 officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Tergracht 2A, Wyns ontwerp wijzigingsplan
27-02-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (uitbreiding bouwvlak) ontwerp wijzigingsplan
12-02-2020 Coördinatieregeling ontwerpbesluiten perceel ten noorden van Rijksstraatweg 41te Noardburgum (realiseren woning) officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, perceel ten noorden van Rijksstraatweg 41 te Noardburgum (aanbrengen bouwvlak t.b.v. woning) vastgesteld wijzigingsplan
27-01-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Nieuwstad 82, Burgum (wijziging ligging bouwperceel) vastgesteld wijzigingsplan
22-01-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, ‘Reade Hoas 18, Gytsjerk (wijzigen bestemming) officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Lytse Buorren 3 (wijziging bestemming) officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Gaestmabuorren 2, Burgum (wijziging ligging bouwvlak) officiële publicatie bekendmaking
20-01-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Gaestmabuorren 2 te Burgum (wijziging ligging bouwvlak) vastgesteld wijzigingsplan
20-01-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Reade Hoas 18 te Gytsjerk (wijzigen bestemming) vastgesteld wijzigingsplan
09-01-2020 Lytse Buorren 3 (wijzigen bestemming) ontwerp wijzigingsplan
18-12-2019 Vastgesteld wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, fietspad Singelshoek te Ryptsjerk (wijzigen agrarische- en tuinbestemming in verkeersbestemming) officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Ontwerp bestemmingsplan Lytsegeast 12, Tytsjerk (wijziging bestemming) officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 239 Hurdegaryp’ – IMRO code NL.IMRO.0737.14BPX-VG01. officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, fietspad Singelshoek te Ryptsjerk (wijzigen agrarische- en tuinbestemming in een verkeersbestemming) vastgesteld wijzigingsplan
12-12-2019 Hurdegaryp Rijksstraatweg 239 vastgesteld bestemmingsplan
11-12-2019 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Streek 33 te Hurdegaryp (wijziging bestemming van agrarisch naar wonen) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen