Datum Naam Status Soort informatie
22-07-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplani.c bestemmingsplan ‘Garyp, Greate Buorren 32 (wijzigen bestemming van detailhandel – 3 in Wonen – A7’) officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Rijksstraatweg 191 te Hurdegaryp officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Rectificatie ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Jistrum, Jisteboerewei (wijziging van agrarisch - cultuurgrond naar bedrijf - 2)’ vanwege het ontbreken van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ op de verbeelding officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Feanwâldsterwâl - Kûkerne officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Kûpersstrjitte 4-58, Burgum (herstructurering, vervangende nieuwbouw)’ officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (vergroten bouwvlak) officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Ielke Boonstraloane 3e fase (wijziging bestemmingsplan) ontwerp wijzigingsplan
03-06-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Garyp, Ielke Boonstraloane, 2e fase (wijziging bestemming)’ officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Jistrum, Jisteboerewei (wijiging van agrarisch - cultuurgrond naar bedrijf - 2)’ officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Garyp, Greate Buorren 32 (wijzigen bestemming van detailhandel – 3 in Wonen – A7’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2020 Eastermar - It Heechsan 2019 vastgesteld bestemmingsplan
13-05-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Greate Buorren 32 (wijziging bestemming Detailhandel - 3 in Wonen - A7) ontwerp wijzigingsplan
13-05-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Greate Buorren 32 (wijziging bestemming Detailhandel - 3 in Wonen - A7) vastgesteld wijzigingsplan
07-05-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp 2010, Rijksstraatweg 191 (verplaatsen bouwvlak) ontwerp wijzigingsplan
07-05-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp 2010, Rijksstraatweg 191 (verplaatsen bouwvlak) vastgesteld wijzigingsplan
29-04-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een agrarisch dienstverlenend bedrijf op het perceel Witveensterweg 14,te Eastermar vastgesteld omgevingsvergunning
29-04-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (vergroten bouwvlak) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Tergracht 2A, Wyns (wijziging ligging bouwvlak en toevoegen aanduiding specifieke vorm van bedrijf - paardentandarts) officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Lytse Buorren 3 (wijziging bestemming) officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Lytse Buorren 3 (wijzigen bestemming) vastgesteld wijzigingsplan
11-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord 2018’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-vg01 officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Tergracht 2A, Wyns ontwerp wijzigingsplan
27-02-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (uitbreiding bouwvlak) ontwerp wijzigingsplan
27-02-2020 wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (uitbreiding bouwvlak) vastgesteld wijzigingsplan
12-02-2020 Coördinatieregeling ontwerpbesluiten perceel ten noorden van Rijksstraatweg 41te Noardburgum (realiseren woning) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen