Datum Naam Status Soort informatie
23-12-2019 Bestemmingsplannen in voorbereiding officiële publicatie bekendmaking
17-12-2019 Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat ontwerp bestemmingsplan
12-11-2019 Vastgesteld wijzigingsplan ‘1e wijziging weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best officiële publicatie bekendmaking
05-11-2019 Eerste wijziging weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best vastgesteld wijzigingsplan
05-11-2019 Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren (Groene Woud) aan de Ginnekedijk officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Oirschotsweg 88 ontwerp bestemmingsplan
29-10-2019 Raadhuisplein ongenummerd, Best officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Broekstraat 11, Best’, beleidsregel ‘Welstandscriteria Broekstraat 11’ en besluit hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Oirschotseweg 88, Best officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Multifunctionele accommodatie Dijkstraten, Best ontwerp bestemmingsplan
08-10-2019 Koppelboor/Gaaibank, Best officiële publicatie bekendmaking
07-10-2019 Broekstraat 11, Best vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Baan 32, Best’ officiële publicatie bekendmaking
12-09-2019 Oude Baan 32, Best vastgesteld bestemmingsplan
03-09-2019 Uitkijktoren De Vleut ontwerp omgevingsvergunning
03-09-2019 Ontwerp omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren (Groene Woud) aan de Ginnekedijk officiële publicatie bekendmaking
21-08-2019 Bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
13-08-2019 Molenkampseweg ongenummerd, Best officiële publicatie bekendmaking
06-08-2019 Vaststelling: bestemmingsplan "Aarlesche Erven", beleidsregel ‘Welstandscriteria Aarlesche Erven’ en hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 Rectificatie bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Molenkampseweg ongenummerd, Best’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 Molenkampseweg ongenummerd, Best officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Molenkampseweg ong., Best ontwerp bestemmingsplan
25-06-2019 Broekstraat 11, Best ontwerp bestemmingsplan
25-06-2019 Vaststelling: bestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg", Besluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg" en de Beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen