Datum Naam Status Soort informatie
24-01-2023 Bospeelweg 3a Neerkant vastgesteld bestemmingsplan
23-12-2022 Wet geluidhinder Vaststelling hogere waarde bestemmingsplan ‘Nastreek 24-28 en Kerkeindseweg ong.’ officiële publicatie bekendmaking
20-12-2022 Nastreek 24/28 en Kerkeindseweg ong., Deurne ontwerp bestemmingsplan
13-12-2022 Vuchtvenweg 5, Deurne vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2022 Kromveld, Deurne vastgesteld bestemmingsplan
24-11-2022 Omgevingsvergunning Eikhofweg 4 vastgesteld omgevingsvergunning
16-11-2022 Derpsestraat 1a/b/c/e Deurne ontwerp omgevingsvergunning
08-11-2022 Beuzen 7, Deurne ontwerp bestemmingsplan
04-11-2022 Hemelrijkseweg 24, Deurne ontwerp bestemmingsplan
03-11-2022 Sint Jozefstraat 77 Deurne ontwerp bestemmingsplan
31-10-2022 Wijzigingsplan Klaverweg 4, Deurne concept wijzigingsplan
20-10-2022 Stationsstraat 111, Deurne ontwerp bestemmingsplan
13-10-2022 ‘Stoeterij Eikendreef’ Eikendreef 6, Liessel ontwerp bestemmingsplan
06-10-2022 Omgevingsvergunning Eikhofweg 4 ontwerp omgevingsvergunning
27-09-2022 Molentjesdreef 3a, Neerkant vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2022 Reeksenakker ong., Deurne ontwerp bestemmingsplan
27-09-2022 Subsidieregeling sanering varkenshouderijen vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2022 Langstraat 134 en 134a, Deurne vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2022 Bospeelweg 3a Neerkant ontwerp bestemmingsplan
15-08-2022 Vuchtvenweg 5, Deurne ontwerp bestemmingsplan
11-08-2022 Fabriekstraat, Deurne ontwerp bestemmingsplan
11-07-2022 Drie woningen Kromveld Deurne ontwerp bestemmingsplan
05-07-2022 Paraplubestemmingsplan Deurne 2021 vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2022 Herstelbestemmingsplan bebouwd gebied Deurne 2021 vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2022 Herstelbestemmingsplan Buitengebied Deurne 2021 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen