Datum Naam Status Soort informatie
05-03-2002 Boschkens vastgesteld gemeentelijk plan
12-09-2006 Parti??le herziening Abcovenseweg vastgesteld gemeentelijk plan
19-06-2007 Kom Riel vastgesteld gemeentelijk plan
29-01-2008 Grobbendonck - De Groote Akkers - De Hoge Wal vastgesteld gemeentelijk plan
04-03-2008 't Ven - Hoogeind vastgesteld gemeentelijk plan
04-03-2008 Wildackers - Abcoven vastgesteld gemeentelijk plan
13-05-2008 Scheerdershofje vastgesteld gemeentelijk plan
21-10-2008 De Hellen - Nieuwe Erven vastgesteld gemeentelijk plan
09-12-2008 Buitengebied Goirle vastgesteld gemeentelijk plan
09-12-2008 Tilburgseweg ten Noorden van de Rillaersebaan vastgesteld gemeentelijk plan
27-01-2009 Wildackers - Abcoven, herziening Fabriekstraat vastgesteld gemeentelijk plan
03-03-2009 Geeracker vastgesteld gemeentelijk plan
08-04-2009 Voorbereidingsbesluiten Van Hogendorpplein en Centrumgebied (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat Riel (Riel) officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan Frankische Driehoek-Fonkelsteen (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
29-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan Frankische Driehoek-Voorzieningengebied (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
01-07-2009 Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Riel’ (Riel) officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Bestemmingsplan ‘Geeracker’ (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
08-07-2009 Goedkeuring bestemmingsplan ‘De Hellen-De Nieuwe Erven’ (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
15-07-2009 Bestemmingsplan 't Ven-Hoogeind (Goirle) onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
21-07-2009 Kerkstraat Riel vastgesteld gemeentelijk plan
05-08-2009 Goedkeuring bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan’ (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
05-08-2009 Vaststelling bestemmingsplan Kerkstraat Riel (Riel) officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan ‘Buitengebied’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Ontwerp-bestemmingsplan Vennerode (Goirle) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen