Datum Naam Status Soort informatie
04-11-2019 Rustoord, Reuver vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2019 Gemeente Beesel - verleende omgevingsvergunning Keulseweg 36 in Reuver officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Terras sociaal restaurant, Reuver vastgesteld omgevingsvergunning
16-08-2019 Bussereindseweg 81-2, Beesel ontwerp bestemmingsplan
31-07-2019 Gemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Gemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Gemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een terras aan de Keulseweg 36 te Reuver officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 Gemeente Beesel - Bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel (Geconsolideerd)’ officiële publicatie bekendmaking
19-07-2019 Kesselseweg 43, Reuver ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Gemeente Beesel - Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel officiële publicatie bekendmaking
01-07-2019 Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel vastgesteld bestemmingsplan
20-06-2019 Omgevingsvergunning Dijkverbetering Beesel ontwerp omgevingsvergunning
19-06-2019 Bebouwde gebieden, veegplan 2019 ontwerp bestemmingsplan
19-06-2019 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Rustoord te Reuver ontwerp bestemmingsplan
28-05-2019 Terras sociaal restaurant, Reuver ontwerp omgevingsvergunning
20-03-2019 Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning visvijver Roversheideplas in Reuver officiële publicatie bekendmaking
18-03-2019 Omgevingsvergunning uitbreiding visvijver Sebastopol 1 Reuver vastgesteld omgevingsvergunning
29-01-2019 Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel ontwerp bestemmingsplan
24-01-2019 Uitbreiding visvijver Roversheideplas Sebastopol 1 Reuver ontwerp omgevingsvergunning
09-01-2019 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2018 Heideweg 1 Reuver vastgesteld bestemmingsplan
28-08-2018 Heideweg 1 Reuver ontwerp bestemmingsplan
27-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oude Bosweg 1 Beesel’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81, Beesel’ en besluit vaststellen hogere geluidwaarden officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen