Datum Naam Status Soort informatie
15-07-2020 Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder (bestemmingsplan Parkwoningen Heilust). officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Parkwoningen Heilust” officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Geen milieueffectrapport Parkwoningen Heilust officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 Parkwoningen Heilust ontwerp bestemmingsplan
01-04-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan SUPERLOCAL officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Beitel-Locht officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Besluit Wet Geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carboonplein officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Beitel-Locht vastgesteld bestemmingsplan
29-01-2020 Carboonplein vastgesteld bestemmingsplan
29-01-2020 SUPERLOCAL vastgesteld bestemmingsplan
27-11-2019 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Holzkuil, Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Willem Sophia, Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Geen milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan “Holzkuil”, Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Bedrijventerrein Willem Sophia vastgesteld bestemmingsplan
29-10-2019 Holzkuil vastgesteld bestemmingsplan
17-10-2019 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018) officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Ontwerp-bestemmingsplan Carboonplein officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Carboonplein ontwerp bestemmingsplan
25-09-2019 Ontwerpbestemmingsplan “SUPERLOCAL" officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 SUPERLOCAL ontwerp bestemmingsplan
29-07-2019 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Willem Sophia, Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Holzkuil, Kerkrade officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen