Datum Naam Status Soort informatie
12-01-2022 voorbereidingsbesluit Retailpark Belvédère 2022 vastgesteld voorbereidingsbesluit
22-12-2021 bestemmingsplan Grensmaas 2018, tussenuitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
07-12-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. realisering appartementengebouw met 38 appartementen en bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen Kolonel Millerstraat vastgesteld omgevingsvergunning
30-11-2021 Omgevingsvergunning aansluiting Groene Loper en de Generaal Eisenhowerstraat vastgesteld omgevingsvergunning
30-11-2021 Omgevingsvergunning t.b.v.nieuwbouw 6 grondgebonden woningen Burg. Bauduinstraat vastgesteld omgevingsvergunning
16-11-2021 Cypressenhoven / Hoeve Hagerhof vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2021 bestemmingsplan Retailpark Belvédère, gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
27-10-2021 Retailpark Belvédère vastgesteld bestemmingsplan
22-10-2021 Geusseltpark Scheggen 1a, 1b en 2 ontwerp bestemmingsplan
19-10-2021 Kolonel Millerstraat vastgesteld bestemmingsplan
19-10-2021 Omgevingsvergunning realisatie uitbreidingen op het bedrijfsperceel Brusselseweg 700 te Maastricht vastgesteld omgevingsvergunning
08-10-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. realisering appartementengebouw met 38 appartementen en bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen Kolonel Millerstraat ontwerp omgevingsvergunning
06-10-2021 Omgevingsvergunning t.b.v.nieuwbouw 6 grondgebonden woningen Burg. Bauduinstraat ontwerp omgevingsvergunning
08-09-2021 Voorbereidingsbesluit Trega- en Zinkwitterrein vastgesteld voorbereidingsbesluit
03-08-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. bouwplan Bauduinstraat vastgesteld omgevingsvergunning
21-07-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. de ontwikkeling van een voorziening voor studentenhuisvesting aan het Duboisdomein 50 te Maastricht vastgesteld omgevingsvergunning
30-06-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Noordwest, DELAlocatie’ en het besluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder ‘Kolonel Millerstraat’. officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Maastricht Noordwest, Dela-locatie vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2021 Zonneweide Lanakerveld vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2021 Beheersverordening Boschpoort 2020 vastgesteld beheersverordening
15-06-2021 Omgevingsvergunning aansluiting Groene Loper en de Generaal Eisenhowerstraat ontwerp omgevingsvergunning
09-06-2021 Gemeente Maastricht, ontwerp-besluiten omgevingsvergunningen ‘Burgemeester Bauduinstraat’ en ontwerp-wijzigingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘President Rooseveltlaan’. officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Palace Wyck e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Postbaan 21A’. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen