Datum Naam Status Soort informatie
08-09-2021 Voorbereidingsbesluit Trega- en Zinkwitterrein vastgesteld voorbereidingsbesluit
03-08-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. bouwplan Bauduinstraat vastgesteld omgevingsvergunning
21-07-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. de ontwikkeling van een voorziening voor studentenhuisvesting aan het Duboisdomein 50 te Maastricht vastgesteld omgevingsvergunning
30-06-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Noordwest, DELAlocatie’ en het besluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder ‘Kolonel Millerstraat’. officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Maastricht Noordwest, Dela-locatie vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2021 Zonneweide Lanakerveld vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2021 Kolonel Millerstraat ontwerp bestemmingsplan
09-06-2021 Gemeente Maastricht, ontwerp-besluiten omgevingsvergunningen ‘Burgemeester Bauduinstraat’ en ontwerp-wijzigingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘President Rooseveltlaan’. officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Omgevingsvergunning t.b.v. bouwplan Bauduinstraat ontwerp omgevingsvergunning
26-05-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Palace Wyck e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Postbaan 21A’. officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Palace Wyck e.o. vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2021 Postbaan 21a Maastricht vastgesteld bestemmingsplan
08-04-2021 Maastricht Noordwest, Dela-locatie ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Maastricht Noordwest, DELAlocatie’ en het ontwerpbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning ‘Cimbalenstraat’. officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Nieuwbouwwoningen Cimbalenstraat vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2021 Zonneweide Lanakerveld ontwerp bestemmingsplan
24-03-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Gemeente Maastricht, ontwerpomgevingsvergunning “Steenfabriek Klinkers B.V. Brusselseweg 700” officiële publicatie bekendmaking
08-03-2021 Omgevingsvergunning realisatie uitbreidingen op het bedrijfsperceel Brusselseweg 700 te Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
03-03-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ’Lourdesplein’ officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Maastricht, rectificatie van de bekendmaking over de tervisielegging Omgevingsvisie Maastricht 2040 officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan “Retailpark Belvédère” en vaststelling beleidsregels. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen