Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2021 Maastricht Noordwest, Dela-locatie ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Maastricht Noordwest, DELAlocatie’ en het ontwerpbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning ‘Cimbalenstraat’. officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Nieuwbouwwoningen Cimbalenstraat vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2021 Zonneweide Lanakerveld ontwerp bestemmingsplan
24-03-2021 Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Gemeente Maastricht, ontwerpomgevingsvergunning “Steenfabriek Klinkers B.V. Brusselseweg 700” officiële publicatie bekendmaking
08-03-2021 Omgevingsvergunning realisatie uitbreidingen op het bedrijfsperceel Brusselseweg 700 te Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
03-03-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ’Lourdesplein’ officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Maastricht, rectificatie van de bekendmaking over de tervisielegging Omgevingsvisie Maastricht 2040 officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan “Retailpark Belvédère” en vaststelling beleidsregels. officiële publicatie bekendmaking
09-02-2021 Lourdesplein vastgesteld bestemmingsplan
09-02-2021 Retailpark Belvédère vastgesteld bestemmingsplan
04-02-2021 Gemeente Maastricht, bekendmaking van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Postbaan 21a’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2021 Postbaan 21a Maastricht ontwerp bestemmingsplan
16-12-2020 Gemeente Maastricht, bekendmaking betreffende de tervisielegging van de ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit Duboisdomein 50 officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde wijzigingsbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder Sphinx Noord. officiële publicatie bekendmaking
07-12-2020 Omgevingsvergunning t.b.v. de ontwikkeling van een voorziening voor studentenhuisvesting aan het Duboisdomein 50 te Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
07-12-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burgemeester Bauduinstraat’ en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘President Rooseveltlaan’. officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Gemeente Maastricht, terinzagelegging van het besluit over de Omgevingsvisie Maastricht 2040 officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning ‘Cimbalenstraat’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Algemene Begraafplaats Tongerseweg’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Klevarie 2020’. officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Caberg Zuidoost’. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Lourdesplein’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen