Datum Naam Status Soort informatie
16-12-2020 Gemeente Maastricht, bekendmaking betreffende de tervisielegging van de ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit Duboisdomein 50 officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde wijzigingsbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder Sphinx Noord. officiële publicatie bekendmaking
07-12-2020 Omgevingsvergunning t.b.v. de ontwikkeling van een voorziening voor studentenhuisvesting aan het Duboisdomein 50 te Maastricht ontwerp omgevingsvergunning
07-12-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burgemeester Bauduinstraat’ en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘President Rooseveltlaan’. officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Gemeente Maastricht, terinzagelegging van het besluit over de Omgevingsvisie Maastricht 2040 officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning ‘Cimbalenstraat’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Algemene Begraafplaats Tongerseweg’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Klevarie 2020’. officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Caberg Zuidoost’. officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Lourdesplein’ officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Algemene begraafplaats vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2020 Burgemeester Bauduinstraat Fase 1 vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2020 Maastricht-West herziening Caberg Zuidoost vastgesteld bestemmingsplan
27-10-2020 Nieuwbouwwoningen Cimbalenstraat ontwerp bestemmingsplan
27-10-2020 Bestemmingsplan Klevarie, partiële herziening 2020 vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2020 Omgevingsvisie Maastricht 2040 vastgesteld structuurvisie
30-09-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerp wijzigingsbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder 'Sphinx Noord' officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 bestemmingsplan Retailpark Belvédère, tussenuitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
08-07-2020 Gemeente Maastricht, ontwerp-bestemmingsplan ‘Lourdesplein’, besluit 'M.E.R.-beoordelingnotitie’ en ontwerpbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Gemeente Maastricht, tevisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Palace Wyck’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerpbesluit hogere waarde(n) bestemmingsplan Askalonstraat ingevolge de Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Lourdesplein ontwerp bestemmingsplan
25-06-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Askalonstraat’. officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Gemeente Maastricht, vaststelling bestemmingsplan ‘De Blauwe Loper’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “Widelanken Zuid’ en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen