Datum Naam Status Soort informatie
31-10-2011 Parti??le herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg vastgesteld structuurvisie
28-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Vlengendaal 87’ officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
15-12-2010 Bestemminsplanwijziging Vlengendaal 87 Bocholtz officiële publicatie bekendmaking
13-10-2010 Vooraankondiging bestemmingsplan Kersboompjesweg 1 te Simpelveld officiële publicatie bekendmaking
22-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Molsberg/Hulsbergweg te Simpelveld’ officiële publicatie bekendmaking
04-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Baneheiderweg naast 52-Baneheide 26’ bestemmingsplan bekendmaking
04-08-2010 Hogere grenswaarde procedure Wet Geluidhinder Baneheiderweg naast nr. 52 te Bocholtz officiële publicatie bekendmaking
28-07-2010 Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro Ruimtelijke plannen bekendmaking
21-07-2010 Bestemmingsplannen Wijnstraat 25, Kern Simpelveld, Bedrijventerrein Bocholtzerweg officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Wijzigingsplan ex art. 11 wro ‘Realisatie Ruimte voor Ruimte woning familie Vaessen, Vlengendael 150 te Bocholtz’ goedgekeurd officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Bocholtzerweg’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘kern Simpelveld’ officiële publicatie bekendmaking
18-11-2009 Bestemmingsplan ‘buitengebied Simpelveld, wijziging ex artikel 11 WRO, realisatie ruimte-voor-ruimte woning familie Vaessen, Vlengendaal 150 te Bocholtz’ ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Bestemmingsplan ‘Wijnstraat 25’ ongewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro ontwerpbestemmingsplan ‘Baneheiderweg 54/Baneheide 26’ officiële publicatie bekendmaking
30-07-2009 Simpelveld officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Simpelveld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen