Datum Naam Status Soort informatie
20-08-2012 Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 47 vastgesteld projectbesluit
25-07-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Havens Stein’ officiële publicatie bekendmaking
06-07-2012 Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht percelen G1780 en G1842 te Stein officiële publicatie bekendmaking
13-06-2012 Herplaatsing publicatie vastgesteld bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Ontwerp-exploitatieplan ‘Bramert-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
28-03-2012 Vastgesteld bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo officiële publicatie bekendmaking
23-03-2012 Omgevingsvergunning Rotonde Napoleonsbaan en Stadhoudersbaan te Stein vastgesteld projectbesluit
07-03-2012 Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning O2012-031 ‘Raadhuisstraat 47 Elsloo’ officiële publicatie bekendmaking
04-01-2012 Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘rotonde Napoleonsbaan - Stadhouderslaan Stein’ officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Kasteelpark Elsloo officiële publicatie bekendmaking
12-10-2011 Verleende omgevingsvergunning ‘bedrijfsgebouwen Kivit Sanderboutlaan Elsloo’ officiële publicatie bekendmaking
28-09-2011 Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24-26 vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
27-09-2011 omgevingsvergunning 'Kivit' vastgesteld projectbesluit
10-08-2011 Aanvulling op kennisgeving bestemmingsplan ‘Centrum Stein’ officiële publicatie bekendmaking
03-08-2011 Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Stein officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning ‘bedrijfsgebouwen Kivit Sanderboutlaan Elsloo’ officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L’Ortye officiële publicatie bekendmaking
09-06-2011 Westelijke Mijnstreek Structuurvisie Wonen vastgesteld structuurvisie
25-05-2011 Vastgesteld bestemmingsplan Winzone Weerterhof officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum’ officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L’Ortye officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 Ontwerp ‘Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24-26’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2011 Vastgesteld bestemmingsplan Locatie Aelserhof officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2009 officiële publicatie bekendmaking
15-12-2010 Vastgesteld bestemmingsplan De Halstraat officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen