Datum Naam Status Soort informatie
26-04-2019 Exploitatie-/ anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan ‘Schuttebergsweg 3 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
15-04-2019 Schuttebergsweg 3 te Vaals vastgesteld bestemmingsplan
01-03-2019 Vaststelling bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 te Vaals en besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
18-02-2019 Gemmenicherweg 56 te Vaals vastgesteld bestemmingsplan
22-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Schuttebergsweg 3 te Vaals’ officiële publicatie bekendmaking
15-01-2019 Omgevingsvergunning voor de realisatie van een opbouw op de bestaande woning aan de Rott 53 te Vijlen vastgesteld omgevingsvergunning
20-12-2018 Schuttebergsweg 3 te Vaals ontwerp bestemmingsplan
17-12-2018 Von Clermontplein 60 te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2018 Gemmenicherweg 56 te Vaals ontwerp bestemmingsplan
29-10-2018 Cottessen 10c te Vijlen concept bestemmingsplan
01-10-2018 Domein Holset 34-36 te Lemiers voorontwerp bestemmingsplan
15-06-2018 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te Vaals. officiële publicatie bekendmaking
08-06-2018 Omgevingsvergunning voor de realisatie van een opbouw op de bestaande woning aan de Rott 53 te Vijlen ontwerp omgevingsvergunning
23-03-2018 Von Clermontplein 60 te Vaals ontwerp omgevingsvergunning
20-03-2018 Omgevingsvergunning voor de realisatie van een studentenhuisvesting aan de Sneeuwberglaan te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2017 Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld structuurvisie
17-11-2017 Ontwerp-besluitomgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geenbedenkingeninzake het oprichten van studentenhuisvestingop het perceel, plaatselijkbekendals en gelegenaan de Sneeuwberglaan (34) en de Burg. Rhoenstraatte Vaals. officiële publicatie bekendmaking
14-11-2017 Omgevingsvergunning voor de realisatie van een studentenhuisvesting aan de Sneeuwberglaan te Vaals ontwerp omgevingsvergunning
07-11-2017 (GEWIJZIGDE) VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘RARENDERSTRAAT 73’ officiële publicatie bekendmaking
25-10-2017 Mamelis 14/14a te Lemiers vastgesteld bestemmingsplan
23-10-2017 Rarenderstraat 73 vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2017 Woningbouwplan Kerkveld vastgesteld omgevingsvergunning
29-08-2017 Rarenderstraat 56 te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
22-08-2017 Viergrenzenweg 4 te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
13-07-2017 Mamelis 14/14a te Lemiers ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen