Datum Naam Status Soort informatie
19-05-2020 Vaststelling bestemmingsplan Witte Paarden - Herontwikkeling Steenwijkerweg 235 officiële publicatie bekendmaking
19-05-2020 Kennisgeving Vaststelling herziening bestemmingsplan Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
12-05-2020 Kennisgeving Vaststelling herziening beheersverordening buitengebied Steenwijkerland officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Vaststelling bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12 officiële publicatie bekendmaking
04-05-2020 Oldemarkt - 't Slingerland 5 ontwerp omgevingsvergunning
29-04-2020 Witte Paarden - Herontwikkeling Steenwijkerweg 235 vastgesteld bestemmingsplan
29-04-2020 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Giethoorn - Loswal Kerkweg officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Hammerdijk 12 vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2020 Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2020 Giethoorn - Loswal Kerkweg vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2020 Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 44b officiële publicatie bekendmaking
07-04-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Ongeleg officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Voorbereidingsbesluit "Aanscherpen planregels Wonen", Steenwijkerland officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Onna - Achterweg 4 vastgesteld omgevingsvergunning
18-03-2020 Marijenkampen, nabij Ongeleg 5 ontwerp bestemmingsplan
18-03-2020 Steenwijkerwold - Oldemarktseweg 191 en 191a vastgesteld omgevingsvergunning
13-03-2020 Steenwijk - Trappenweg ong - bijentuin vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2020 Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 18 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Vollenhove – Oppen Swolle 1 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Oppen Swolle 1 te Vollenhove officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Blankenham - Hammerdijk 18 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen