Datum Naam Status Soort informatie
26-04-2022 De Falom, Haadwei naast 24 vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2022 De Westereen East - Reidflechter 1 en 1a vastgesteld bestemmingsplan
06-04-2022 Eastwâld 3b te Driezum vastgesteld omgevingsvergunning
01-04-2022 De Hoek 10 te Feanwâlden vastgesteld omgevingsvergunning
07-03-2022 Sânpaad 5A De Westereen vastgesteld wijzigingsplan
26-01-2022 Fogelsang 75a De Westereen ontwerp bestemmingsplan
25-01-2022 Rjochthússtrjitte 1 te Rinsumageast vastgesteld bestemmingsplan
30-12-2021 Wyger Martensstrjitte 22 Damwâld ontwerp bestemmingsplan
14-12-2021 De Westereen East - Reidflechter 1 en 1a ontwerp bestemmingsplan
06-12-2021 Sânpaad 5A De Westereen ontwerp wijzigingsplan
30-11-2021 Mûnetilleterrein Damwâld vastgesteld bestemmingsplan
01-11-2021 De Falom, Haadwei 36 vastgesteld bestemmingsplan
01-11-2021 Foarstrjitte 49, De Westereen vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2021 Bestemmingsplan Driezum vastgesteld bestemmingsplan
15-09-2021 Rjochthússtrjitte 1 te Rinsumageast ontwerp bestemmingsplan
29-07-2021 De Falom, Haadwei naast 24 ontwerp bestemmingsplan
05-07-2021 De Falom, Haadwei 36 ontwerp bestemmingsplan
16-06-2021 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande en realiseren van nieuwe sleufsilo op het perceel De Hoek 10 te Feanwâlden officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op Elzeloane 10 A te De Westereen is verleend officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Boargemaster Nautawei 1 in Broeksterwâld vastgesteld omgevingsvergunning
05-05-2021 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Boargemaster Nautawei 1 in Broeksterwâld officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee appartementen aan de Haadwei 63 te Damwâld is verleend officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Bestemmingsplan ‘Haaijehoeke 49 te Broeksterwâld’ is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Elzeloane 10 A te De Westereen officiële publicatie bekendmaking
06-04-2021 Haadwei 63 Damwâld vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen