Datum Naam Status Soort informatie
26-11-2019 Readtsjerk - Hjelburd 7 vastgesteld bestemmingsplan
16-10-2019 Ruimtelijke onderbouwing Freiah??f Feanw??lden vastgesteld omgevingsvergunning
16-10-2019 Feanwâlden - Freiahôf officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Bestemmingsplan Hoeksterloane 19 Damw??ld vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2019 Besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23 A De Westereen officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ferbiningspaad - De Westereen’ officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenopslag Achterwei 13 Driezum’ officiële publicatie bekendmaking
30-07-2019 VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’ officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Rinsumageast’ officiële publicatie bekendmaking
25-06-2019 Patrimoniumwei 12 Broeksterw??ld vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2019 Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23A De Westereen officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Hjelburd 7 Readtsjerk’ officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 De Westereen - Ferbiningspaad ontwerp bestemmingsplan
10-05-2019 Feanwâlden - Freiahôf officiële publicatie bekendmaking
02-05-2019 Bestemmingsplan Rinsumageast ontwerp bestemmingsplan
17-04-2019 Buitenopslag Achterwei 13 Driezum ontwerp bestemmingsplan
17-04-2019 Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Bestemmingsplan Readtsjerk is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gemeente Dantumadiel officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Bestemmingsplan Campus Damwâld is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
26-03-2019 Bestemmingsplan Nijewei, Damw??ld vastgesteld bestemmingsplan
26-03-2019 Bestemmingsplan Djipswal 3, De Westereen vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2019 Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ vastgesteld is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen