Datum Naam Status Soort informatie
23-07-2020 Hollands Kroon – Week 30 Coördinatiebesluit vaststelling bestemmingsplan Wieringerwerf Sternstraat-Patrijsstraat Wieringerwerg en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. het bouwen van 37 woningen op de locatie Patrijsstraat in Wieringerwerf officiële publicatie bekendmaking
20-07-2020 Hollands Kroon –Week 30 -Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan, Paadje 12, Paadje 12, Nieuwe Niedorp officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Hollands Kroon – Week 29 – Vaststelling bestemmingsplan De strook 45a Kolhorn officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Hollands Kroon - Week 29 - ontwerp-bestemmingsplan 2 woningen, een hogere waarde besluit en een ontwerpomgevingsvergunning activiteit bouwen voor 1 woning op een perceel aan de Winkelerzand te Winkel officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Hollands Kroon - week 29 - weigering uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van een extra woning Waardpolderhoofdweg 31 in Wieringerwaard officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Hollands Kroon – Week 30 - Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10 't Veld, en ontwerp-omgevingsvergunning realiseren nieuwbouw ten behoeve van logies arbeidsmigranten op het perceel Moerbeek 6/6a, 1735 ER in ‘t Veld officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Hollands Kroon - week 29 - Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Westlanderweg 2 in Middenmeer officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Hollands Kroon – Week 29 - Ontwerpbestemmingsplan Raaksmaatsweg 4 ‘t Veld, Raaksmaatsweg 4 ‘t Veld officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Hollands Kroon – Week 28 - Vaststelling wijzigingsplan Schelpenbolweg 16 Slootdorp officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Paadje 12, Nieuwe Niedorp 2020 vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2020 Moerbeek 6/6a en 10 ’t Veld ontwerp bestemmingsplan
06-07-2020 Hollands Kroon - Week 28 - Vaststelling actualisatie omgevingsvisie Hollands Kroon officiële publicatie bekendmaking
06-07-2020 Hollands Kroon - week 27 - Verleende tijdelijke (10 jaar) uitgebreide omgevingsvergunning brandveilig gebruik, bouwen en strijdig gebruik Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Schelpenbolweg 16 Slootdorp vastgesteld wijzigingsplan
03-07-2020 Hollands Kroon - week 27 - Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning voor de realisatie van een bedrijfswoning, Oom Keesweg 16 te Wieringewerf officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Stoomweg 28, Breezand vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2020 De Strook 45a Kolhorn vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2020 Wieringerwerf Sternstraat - Patrijsstraat vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Hollands Kroon - week 27 - Uitgebreide omgevingsvergunning natuur, bouwen en strijdig gebruik Wagenpad 10 in Middenmeer officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Hollands Kroon - week 26 - Uitgebreide tijdelijke (15 jaar) omgevingsvergunning voor het realiseren van twee woonunits en een sanitair gebouw voor de huisvesting van tijdelijke werknemers officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Hollands Kroon – Week 26 - Vastgesteld uitwerkingsplan -Elshof zuid Fase 3, Anna Paulowna officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor de realisatie van woningen binnen het bestemmingsplan Elshof-Zuid fase 3 te Anna Paulowna officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 't Veld - Raaksmaatsweg 4 2020 ontwerp bestemmingsplan
22-06-2020 Balgweg 105 Breezand, realiseren van twee woonunits en een sanitair gebouw voor de huisvesting van tijdelijke werknemers vastgesteld omgevingsvergunning
19-06-2020 Hollands Kroon – Week 25 – Ontwerp wijzigingsplan Schelpenbolweg 33, Slootdorp officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen