Datum Naam Status Soort informatie
29-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13 officiële publicatie bekendmaking
27-01-2020 Omgevingsvergunning Broek - Zonneweide Tramwei ontwerp omgevingsvergunning
23-01-2020 Ontwerpwelstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) Dubbelstraat 11 te Balk officiële publicatie bekendmaking
23-01-2020 Bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a (gewijzigd vastgesteld) officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Bestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel officiële publicatie bekendmaking
14-01-2020 Sondel - Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel ontwerp bestemmingsplan
13-01-2020 Omgevingsvergunning Joure - Zonnepark De Ekers ontwerp omgevingsvergunning
08-01-2020 Balk - Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a vastgesteld bestemmingsplan
27-12-2019 Voorontwerpbestemmingsplan Boornzwaag – Langweerder Wielen, gemeente De Fryske Marren, ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Follega, Straatweg 1 en 1a vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2019 Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-Dubbelstraat 11’ officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Boornzwaag – Langweerder Wielen voorontwerp bestemmingsplan
04-12-2019 Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1 officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren. officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 (betreft RECTIFICATIE) officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand ontwerp bestemmingsplan
13-11-2019 Waterpark Follega 2019 vastgesteld bestemmingsplan
12-11-2019 Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) ontwerp bestemmingsplan
08-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstandsontwikkelcriteria, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 ontwerp bestemmingsplan
31-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 – Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – Straatweg 72 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen