Datum Naam Status Soort informatie
20-05-2020 Omgevingsvergunnig Sint Nicolaasga - Westend 11 vastgesteld omgevingsvergunning
13-05-2020 Sloten - Lange Jerden 2 ontwerp bestemmingsplan
07-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren. officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren. officiële publicatie bekendmaking
01-05-2020 Ontwerpwijzigingsplan Balk - Op ‘e Golfbaan officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Bestemmingsplan Oudemirdum- Uitbreiding camping De Bosrand officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Omgevingsvergunning Joure - Vegelinsweg 11 ontwerp omgevingsvergunning
23-04-2020 Omgevingsvergunnig Lemmer - Gemaalweg 2 en 4 ontwerp omgevingsvergunning
17-04-2020 Omgevingsvergunning Rohel - Meerweg 1A ontwerp omgevingsvergunning
16-04-2020 Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)’ officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk – Recreatiewoningen Lutsmond-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
16-04-2020 Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2020 Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2020 Lyklamastate te Nijemirdum ontwerp bestemmingsplan
15-04-2020 Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2020 Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 vastgesteld bestemmingsplan
09-04-2020 Akmarijp - Fjildwei 9 ontwerp bestemmingsplan
31-03-2020 Balk - Op 'e golfbaan te Balk ontwerp wijzigingsplan
26-03-2020 Omgevingsvergunnig Sint Nicolaasga - Westend 11 ontwerp omgevingsvergunning
20-03-2020 Voorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom (actualisatie/correctieve herziening) ter inzage officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond,Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Omgevingsvergunning Broek - Zonneweide Tramwei vastgesteld omgevingsvergunning
13-03-2020 Omgevingsvergunning Joure - Zonnepark De Ekers vastgesteld omgevingsvergunning
12-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Balk Recreatiewoningen Lutsmond - Noord, inclusief Beeldkwaliteitsplan, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen