Datum Naam Status Soort informatie
12-12-2019 Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-Dubbelstraat 11’ officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1 officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren. officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 (betreft RECTIFICATIE) officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand ontwerp bestemmingsplan
13-11-2019 Waterpark Follega 2019 vastgesteld bestemmingsplan
12-11-2019 Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) ontwerp bestemmingsplan
08-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstandsontwikkelcriteria, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 ontwerp bestemmingsplan
31-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 – Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – Straatweg 72 officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1 vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95 officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Lemmer, nabij industrieterrein Lemsterhoek: verleende vergunning 1e fase zonnepark (OV 20180372/3841069) officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Omgevingsvergunning Lemmer - Zonnepark Lemsterhoek vastgesteld omgevingsvergunning
18-10-2019 Oosterzee - Herenweg 95 ontwerp bestemmingsplan
17-10-2019 Lemmer - Binnen de rondweg en Tramdijk West 2016 ontwerp bestemmingsplan
15-10-2019 Omgevingsvergunning Lemmer - Bantegaplein vastgesteld omgevingsvergunning
09-10-2019 Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180290/3746749) officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Omgevingsvergunning Sint Nicolaasga- De Bast 86A vastgesteld omgevingsvergunning
02-10-2019 Omgevingsvergunning Sint Nicolaasga- Molewei 1 ontwerp omgevingsvergunning
02-10-2019 Omgevingsvergunning Vegelinsoord - Zonnepark vastgesteld omgevingsvergunning
02-10-2019 Sint Nicolaasga, Heemstrastraat 30: aanvraag vergunning uitbreiding parkeergelegenheid ter inzage (OV 20180313/3746567) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen