Datum Naam Status Soort informatie
30-07-2020 Ontwerp wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage . officiële publicatie bekendmaking
23-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Joure – Partiële Herziening Joure Wyldehoarne 3B, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Echten - Hoofdweg 6a ontwerp wijzigingsplan
21-07-2020 Omgevingsvergunning Lemmer - Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 vastgesteld omgevingsvergunning
16-07-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11, inclusief welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Rottum - Nij Sân Rotten fase 1 ontwerp wijzigingsplan
14-07-2020 Omgevingsvergunning Sint Nicolaasga- Molewei 1 vastgesteld omgevingsvergunning
09-07-2020 Partiële herziening Joure - Wyldehoarne 3B ontwerp bestemmingsplan
09-07-2020 Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Balk-Op ‘e Golfbaan officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West (gewijzigd vastgesteld) officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond, gemeente De Fryske Marren. officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom-Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro). officiële publicatie bekendmaking
06-07-2020 Bakhuizen, Koaiwei 3 ontwerp bestemmingsplan
02-07-2020 Partiële herziening Joure - Kom ontwerp bestemmingsplan
02-07-2020 Omgevingsvergunning Joure - Vegelinsweg 11 vastgesteld omgevingsvergunning
02-07-2020 Omgevingsvergunnig Lemmer - Gemaalweg 2 en 4 vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2020 Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer - Straatweg 72 officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Balk - Herontwikkeling jachthaven Lutsmond vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Balk - Dubbelstraat 11 vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Balk - Op 'e golfbaan te Balk vastgesteld wijzigingsplan
23-06-2020 Bantega - Bandsloot 9 ontwerp bestemmingsplan
23-06-2020 Ouwster-Nijega - Jetze Veldstraweg 87 ontwerp bestemmingsplan
23-06-2020 Scharsterbrug - Scharren 19 ontwerp bestemmingsplan
27-05-2020 Lemmer - Binnen de rondweg en Tramdijk West vastgesteld bestemmingsplan
26-05-2020 Plattedijk 32 te Lemmer ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen