Datum Naam Status Soort informatie
02-12-2009 ‘Structuurvisie buitengebied Franekeradeel 2010–2020’ officiële publicatie bekendmaking
03-04-2009 Aanwijzing plangebied ‘Woon- en Recreatiegebied Franeker Zuid’ (artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
03-07-2013 Actualisatie bestemmingsplannen, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
16-02-2023 Anskereed 2 Berltsum vastgesteld omgevingsvergunning
15-05-2019 Bedrijventerrein Dronrijp West vastgesteld bestemmingsplan
20-02-2024 Bedrijventerrein Van Egmondstraat (noordkant) vastgesteld wijzigingsplan
11-12-2023 Bedrijventerrein Van Egmondstraat (noordkant) ontwerp wijzigingsplan
23-12-2009 Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage F. Jukema, Pastorijreed 1 te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
16-02-2006 Berlikum vastgesteld gemeentelijk plan
30-11-2023 Berltsum - Bildtdijk en De Opslach ontwerp bestemmingsplan
27-02-2020 Berltsum - Hemmemawei tussen 1 en 3 vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2023 Berltsum - Kwekerijleane vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2022 Berltsum - Kwekerijleane ontwerp bestemmingsplan
24-11-2022 Berltsum - Poiesz vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2022 Berltsum - Poiesz ontwerp bestemmingsplan
02-12-2021 Berltsum - Poiesz voorontwerp bestemmingsplan
12-12-2018 Berltsum Wier vastgesteld gerechtelijke uitspraak
07-12-2017 Berltsum Wier vastgesteld bestemmingsplan
30-07-2009 Bestemmingsplan ‘Achlum’ officiële publicatie bekendmaking
15-09-2010 Bestemmingsplan ‘Dongjum - Riedsterweg 9 (logiesverstrekking)’ officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Bestemmingsplan ‘Franeke - Groot Lankum’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Botniasteeg (zorgappartementen)’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Godsacker 11-13 (uitbreiding parochiecentrum)’ bestemmingsplan bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Herinrichting Hertog van Saxenlaan’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker – Industrieterrein West’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen