Datum Naam Status Soort informatie
25-05-2020 Sellingen Dorp, Dorpsstraat 82a ontwerp wijzigingsplan
13-05-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Bouwen bouwwerk en gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan : Driepoldersweg 2a te Wedde, plaatsen van twee kleine windmolens. officiële publicatie bekendmaking
12-05-2020 Driepoldersweg 2a te Wedde vastgesteld omgevingsvergunning
06-05-2020 Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro“Buitengebied 1998, Hoofdweg Wedderveer 75” officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure (drijvend zonnepark Sellingerbeetse) officiële publicatie bekendmaking
30-04-2020 Buitengebied 1998, Hoofdweg Wedderveer 75 vastgesteld wijzigingsplan
29-04-2020 Sellingerbeetse vastgesteld omgevingsvergunning
29-04-2020 Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Hamsterweg 6, Bellingwolde, het intern verbouwen van een woonboerderij tot gastenverblijf. officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Bellingwolde, Hamsterweg 6 ontwerp omgevingsvergunning
08-04-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Bouwen bouwwerk en gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan: Oosteinde 24 te Blijham, plaatsen kleine windmolen officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Oosteinde 24 te Blijham, Plaatsing E.A.Z.-Windturbine vastgesteld omgevingsvergunning
18-03-2020 Buitengebied 1998, Hoofdweg Wedderveer 75 ontwerp wijzigingsplan
18-03-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Leidijksweg naast nr. 4, Bellingwolde, bouw bedrijfswoning met praktijkruimte, wasplaats en aanleg in- of uitrit. officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Leidijksweg naast 4 Bellingwolde vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2020 Driepoldersweg 2a te Wedde ontwerp omgevingsvergunning
11-03-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Kanaaldijk O.Z. 18 en 19, Bellingwolde, bouw bedrijfswoning met vrijstaande garage en bedrijfsloods (herinrichting agrarisch bedrijf). officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven (NL.IMRO.1950.BP1903-on01) officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bouwen bouwwerk en gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan: Driepoldersweg 2a te Wedde, plaatsen van twee kleine windmolens. officiële publicatie bekendmaking
03-03-2020 Bellingwedde - Kanaaldijk OZ 18 en 19 vastgesteld omgevingsvergunning
24-02-2020 Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven ontwerp bestemmingsplan
19-02-2020 Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro“Buitengebied 1998, Koudehoek 4” officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 (Gewijzigde) vaststelling Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ en ‘Besluit Hogere waarden’ officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Moersloot 147 en 149, Ter Apel, het uitbreiden en het veranderen van een varkensstal officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Buitengebied, Koudehoek 4 Oudeschans vastgesteld wijzigingsplan
Verberg gearchiveerde onwikkelingen