Datum Naam Status Soort informatie
24-02-2021 Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Adorp achter Spoorlaan 54 (kadastraal 1482 en 1483) in Adorp officiële publicatie bekendmaking
30-12-2020 Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarde Adorp ‘t Stee officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Omgevingsvergunning Hooilandseweg 145 Roodeschool vastgesteld omgevingsvergunning
16-12-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een woning achter Spoorlaan 54 in Adorp. officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Brakwatergebied Deikum vastgesteld omgevingsvergunning
10-12-2020 Boogplein Winsum ontwerp bestemmingsplan
09-12-2020 Adorp, 't Stee vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2020 Omgevingsvergunning voor het herinrichten van brakwaternatuurgebied Deikum nabij de Onderhoudsweg in Pieterburen officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Lauwersweg 2 in Uithuizen ontwerp wijzigingsplan
23-11-2020 Lauwersweg 2 in Uithuizen vastgesteld wijzigingsplan
04-11-2020 Facetbestemmingsplan Geitenhouderijen officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Facetbeheersverordening Geitenhouderijen officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Bestemmingsplan Facetregeling geitenhouderijen vastgesteld bestemmingsplan
28-10-2020 Beheersverordening Facetregeling geitenhouderijen vastgesteld beheersverordening
07-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf) officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool voorontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 Facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed voorontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 Gebouwd Erfgoed voorontwerp beheersverordening
22-09-2020 Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf) vastgesteld wijzigingsplan
16-09-2020 Omgevingsvergunning voor het veranderen en herbestemmen van de monumentale boerderij Maarhuizen 3 in Winsum officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en aanwijzingsbesluit van de provincie voor het realiseren van een zonnepark voor de periode van 30 jaar achter Westerdijkshorn 10 en 12 in Bedum (kadastraal M423) officiële publicatie bekendmaking
03-09-2020 Maarhuizen 3 Winsum vastgesteld omgevingsvergunning
03-09-2020 Schakelstation Oudeschip vastgesteld omgevingsvergunning
02-09-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Oostpolderweg 26 te Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen