Datum Naam Status Soort informatie
10-07-2019 Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Delfzijl - Schrijversbuurt' officiële publicatie bekendmaking
11-06-2019 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heemweg 2 te Westeremden officiële publicatie bekendmaking
05-06-2019 Vaststelling Bestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Voormalig sportpark Uitwierde' officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Zwet 40' officiële publicatie bekendmaking
16-05-2019 Delfzijl - Zwet 40 ontwerp bestemmingsplan
16-05-2019 Delfzijl - Zwet 40 voorontwerp bestemmingsplan
15-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Meedhuizen - Geefsweersterweg 2' officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het vervangen van asbesthoudende platen aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het realiseren van een Kindcentrum aan het Groot Bronswijkterrein, 9945 PR te Wagenborgen officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, voor nieuwbouw woning na brand aan de Dijkweg 1a, 9905 TD te Holwierde officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het slopen van een schoorsteen aan de Lage Trijnweg 44, 9909 TE te Spijk officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het technisch onderhoud boerderij aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Facetplan Delfzijl - Farmsum’ officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wagenborgen – Hoofdweg 112' officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning aan de Zomerpeil, kavel 9, 9934 EA te Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het plaatsen van een antenneopstelling nabij Baamsum 4, 9947 TC Termunten (locatie 31) officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het verbouwen woonhuis aan de Klapsterweg 86, 9946 PK te Woldendorp officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het realiseren van een paardenhouderij aan de Meerweg 3, 9945 RC te Wagenborgen officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het herbouwen van een schuur aan de Provincialeweg 10, 9908 TA te Godlinze officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het realiseren van een opvang voor zeehonden (verlengen vergunning) aan de Schepperbuurt 4a 1, 9948 PP te Termunterzijl officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen