Datum Naam Status Soort informatie
03-07-2009 Besluit vergunning Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van BO2GO te Farmsum officiële publicatie bekendmaking
10-07-2009 Besluiten vergunningen (Hersteld) Wm/Wvo/Wwh, NUON Power Generation BV, elektriciteitscentrale in de Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
20-04-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
27-04-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
18-05-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
13-07-2010 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
29-09-2010 Ontwerp-inpassingsplan ‘Wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ officiële publicatie bekendmaking
27-10-2010 Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Eemshaven officiële publicatie bekendmaking
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
28-06-2011 Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
06-12-2011 Begrenzing bebouwde kom Boswet gemeente Slochteren officiële publicatie bekendmaking
27-03-2012 Ontwerp Partiële herziening provinciale omgevingsverordening 2012 officiële publicatie bekendmaking
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Leek vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Marum vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Grootegast vastgesteld reactieve aanwijzing
04-05-2012 Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Zuidhorn vastgesteld reactieve aanwijzing
30-05-2012 Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn) vastgesteld inpassingsplan
13-06-2012 Hernieuwde vaststelling van het ‘inpassingsplan wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ officiële publicatie bekendmaking
06-11-2012 Ontwerp inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo, Groningen officiële publicatie bekendmaking
18-01-2013 Ontwerp wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Korenmolenweg te Slochteren en herbegrenzing zoekgebied bedrijventerrein Kalverkampen te Siddeburen, Groningen officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Inpassingsplan N361 Mensingeweer-Ranum vastgesteld inpassingsplan
29-04-2013 Vastgesteld inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo, Groningen officiële publicatie bekendmaking
03-05-2013 Omgevingsvergunning voor realiseren demonstratiewindturbine 2B6 Eemshaven, Borkumkade, Groningen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen