Datum Naam Status Soort informatie
26-06-2023 Provinciale omgevingsverordening Drenthe geconsolideerd provinciale verordening
02-11-2022 Ontwerpwijziging Omgevingsverordening Drenthe 2023 ontwerp provinciale verordening
28-09-2022 Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 vastgesteld structuurvisie
06-09-2022 NNN kaart 2022 vastgesteld vastgesteld provinciale verordening
01-06-2022 Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 (II) vastgesteld provinciale verordening
13-04-2022 Drentse Zonneroute A37 vastgesteld inpassingsplan
08-03-2022 Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 (III) vastgesteld provinciale verordening
29-09-2021 PIP N373 Norgervaart vastgesteld inpassingsplan
29-09-2021 Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld provinciale verordening
18-05-2021 Regional Waterprogramma Drenthe 2022 - 2027 ontwerp structuurvisie
28-04-2021 Terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en de ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 ontwerp provinciale verordening
14-04-2021 Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een uitgebreide procedure voor Radio Controlled Modelvliegclub Assen officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Zandwinplas Amerika te Een officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 NNN 2020 Vastgesteld vastgesteld provinciale verordening
02-07-2019 povDrenthe_wijz 19 GS vastgesteld provinciale verordening
08-04-2019 Ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Omgevingsvisie Drenthe 2018 vastgesteld structuurvisie
03-10-2018 Provinciale omgevingsverordening Drenthe vastgesteld provinciale verordening
03-04-2018 Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018, PlanMER Omgevingsvisie Drenthe, Ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 officiële publicatie bekendmaking
08-02-2018 ONTWERPBESLUIT wijziging NNN Drenthe officiële publicatie bekendmaking
17-08-2016 BEKENDMAKING officiële publicatie bekendmaking
15-06-2016 KENNISGEVING officiële publicatie bekendmaking
02-06-2016 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere Grenswaarde ontwerpbestemmingsplan “Verdubbeling N34” officiële publicatie bekendmaking
21-01-2016 MEDEDELING officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen