Datum Naam Status Soort informatie
10-07-2019 Geconsolideerd Omgevingsprogramma Flevoland geconsolideerd structuurvisie
10-07-2019 Geconsolideerde Omgevingsverordening Flevoland geconsolideerd provinciale verordening
15-06-2021 Provincie Flevoland - ontwerp vergunning duikerbrug en kennisgeving ontwerpvergunningen viaduct project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Provincie Flevoland - vergunningen en ontheffing - voor bomenkap project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Provincie Flevoland - ontwerp vergunningen en ontheffingen voor bomenkap - project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provincie Flevoland & Overijssel - bekendmaking hoofdbesluiten project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Provincie Flevoland - kennisgeving ontwerp ontgrondingenvergunningen project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Provincie Flevoland - Start procedure inpassingsplan en MER Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Provincie Flevoland - kennisgeving ontwerpbesluiten - project N307 Roggebot-Kampen, gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid - regio Dronten-Kampen officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
09-08-2019 Besluit tot het wijzigen van de benaming en hectometrering van diverse wegen in de provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Bekendmaking besluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Ontwerp Wezenlijke kenmerken en waarden NNN, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
06-02-2019 Kennisgeving ontwerpbesluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
01-02-2019 Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland officiële publicatie bekendmaking
08-10-2018 Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 voor windmolens windplan blauw, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Besluiten Houtribdijk Trintelzand en 24x7, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
07-03-2018 Verkeersbesluit in verband met het tijdelijk instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h op het wegvak/aansluiting van de Buitenring (N702) op de Tussenring (N703) in Almere, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Ontwerpbesluiten versterking Houtribdijk, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
18-12-2017 Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en intrekking Beleidsregel Windmolens 2008 officiële publicatie bekendmaking
14-06-2017 Terinzagelegging van ontwerp omgevingsvisie FlevolandStraks officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Kennisgeving Provincie Flevoland in de staatscourant2 officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Gewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan “Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6” officiële publicatie bekendmaking
06-07-2016 BEKENDMAKING DOOR GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALMERE officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen