Datum Naam Status Soort informatie
14-05-2021 coördinatiebesluit gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten - toepassing ex artikel 3.33 Wro, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Publicatie ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering Rijnkade officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Publicatie ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering Rijnkade officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Natuurontwikkeling Uiterwaarden Cortenoever officiële publicatie bekendmaking
12-02-2021 M.e.r.-beoordeling verlegging primaire waterkering Waalkwartier officiële publicatie bekendmaking
30-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure PpWw Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel-Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provinciale Staten van Gelderland stellen het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad langs de N832 vast officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland ter visie officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Kennisgeving voorbereidingsbesluit (voormalig) Burgersterrein Eerbeek (LCE) officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Mayr-Melnhof Eerbeek officiële publicatie bekendmaking
08-09-2020 Bekendmaking ontwerpbesluiten voor het project 'Railterminal Gelderland' officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Voorkeursalternatief Gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Inpassingsplan Vrijliggend fietspad N832 officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Ontwerp interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas ter inzage officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 Inspraak op ontwerp voorkeursalternatief Gebiedsontwikkeling Grebbedijk officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Kennisgeving wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Kennisgeving besluitvorming provinciaal Inpassingsplan Verlegging N825 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen