Datum Naam Status Soort informatie
08-12-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon vastgesteld aanwijzingsbesluit
22-09-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon ontwerp aanwijzingsbesluit
30-06-2021 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid (partiële wijziging Omgevingsvisie Zuid-Holland, Omgevingsverordening Zuid-Holland en Omgevingsprogramma Zuid-Holland) officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) omgevingsvergunning gemeente Katwijk fiets- en voetgangersonderdoorgang officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) omgevingsvergunning gemeente Katwijk ten behoeve van het ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning bouwen fiets- en voetgangersonderdoorgang officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Provincie Zuid-Holland - uitvoering van het project RijnlandRoute ontwerpbesluit wijziging oeverconstructie Torenvlietbrug - (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
01-03-2021 Provincie Zuid-Holland - mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning ophogen en ontgraven gronden officiële publicatie bekendmaking
07-01-2021 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning grondwerkzaamheden verdiepte ligging N206 officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Provinicie Zuid-Holland - uitbreiding inpassingsplan en coördinatieregeling warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bestaande uit wijziging Omgevingsvisie, wijziging Omgevingsverordening en opstelling Omgevingsprogramma officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Provincie Zuid-Holland - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) ontwerpbesluit watervergunning onttrekken van grondwater Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning remmingwerk en oeverconstructie naast de bestaande Torenvlietbrug officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning grondwerkzaamheden officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving ontvangst vergunningaanvragen Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
30-10-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
13-10-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
25-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit wijziging watervergunning watergang parkzone Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunningen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 en wijziging tramtracé Ridderkerk officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen