Datum Naam Status Soort informatie
20-04-2009 Vestiging voorkeursrecht 'Waterdunen' officiële publicatie bekendmaking
29-06-2009 Terinzagelegging aanvullende startnotitie MER Natuurcompensatie voor de WCT, Westerschelde Containerteminal officiële publicatie bekendmaking
05-10-2011 Ontwerp-vergunning voor Yara Sluiskil B.V. officiële publicatie bekendmaking
06-12-2011 omgevingsvergunning Scheepsverladingstank Yara Sluiskil B.V. vastgesteld projectbesluit
15-02-2012 PIP Waterdunen onherroepelijk inpassingsplan
28-03-2012 Kennisgeving integrale herziening Omgevingsplan Zeeland en verordening ruimte provincie Zeeland officiële publicatie bekendmaking
05-09-2012 Aanvraag ontwerpvergunning bouwen/aanleggen en in werking hebben 40%-ureumoplossing productie-unit met luchtkoeling, Yara Sluiskil B.V. te Sluiskil, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
28-09-2012 verordening ruimte provincie Zeeland vastgesteld provinciale verordening
07-11-2012 Kennisgeving vaststelling Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 officiële publicatie bekendmaking
28-11-2012 omgevingsvergunning Ureum productieunit YARA Sluiskil B.V. vastgesteld projectbesluit
20-02-2013 Ontwerpvergunningen voor N.V.Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
05-03-2013 Besluit op m.e.r.- beoordeling Zeeland Airport B.V., Zeeland officiële publicatie bekendmaking
05-03-2013 Voornemen inpassingsplan marinierskazerne Vlissingen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
04-06-2013 EPZ Biomassacentrale vastgesteld projectbesluit
25-06-2013 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Hulst vastgesteld reactieve aanwijzing
17-07-2013 Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Zandertje 17 te Breskens, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen vastgesteld reactieve aanwijzing
28-08-2013 Kennisgeving ontwerp 1e herziening inpassingsplan Waterdunen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
24-09-2013 Zandertje 17 vastgesteld wijzigingsplan
02-10-2013 Voorontwerp inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
02-10-2013 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Zandertje 17 te Breskens, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
13-12-2013 1e herziening PIP Waterdunen vastgesteld inpassingsplan
18-12-2013 Kennisgeving vaststelling 1e herziening inpassingsplan Waterdunen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
29-01-2014 Ontwerp Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland officiële publicatie bekendmaking
04-07-2014 Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen