Datum Naam Status Soort informatie
13-02-2020 Culemborg-West Rosa Manusstraat 3 vastgesteld bestemmingsplan
22-01-2020 Bestemmingsplan ‘Gelddijk’ Culemborg onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Bestemmingsplan 'Gelddijk' en besluit hogere grenswaarde geluid ‘Gelddijk’ officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Bestemmingsplan Gelddijk, Culemborg vastgesteld bestemmingsplan
20-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Pavijen V, herziening noordrand officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rosa Manusstraat 3’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Paraplubestemmingsplan Archeologie vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Terweijde’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Bestemmingsplan Fort Everdingen officiële publicatie bekendmaking
11-09-2019 Ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Fort Everdingen vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Gelddijk’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Gelddijk officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Vaststelling wijzigingsplan “Oude Beesdseweg 16”, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
14-05-2019 Oude Beesdseweg 16 - Culemborg vastgesteld wijzigingsplan
27-03-2019 Vastgesteld wijzigingsplan Goilberdingerdijk 39 officiële publicatie bekendmaking
13-03-2019 Ontwerpwijzigingsplan “Oude Beesdseweg 16”, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
26-02-2019 Goilberdingerdijk 39 - Culemborg vastgesteld wijzigingsplan
20-12-2018 Nieuwbouw Helmond Metaal vastgesteld omgevingsvergunning
16-10-2018 Omgevingsvergunning Tuincentrum Bestemmingsplan Pavijen V vastgesteld omgevingsvergunning
15-08-2018 Vastgesteld parapluplan parkeernormen Culemborg officiële publicatie bekendmaking
12-07-2018 Paraplubestemmingsplan Parkeernormen vastgesteld bestemmingsplan
11-07-2018 Ontwerp omgevingsvergunning Tuincentrum Newtonweg officiële publicatie bekendmaking
11-07-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (ver)bouw bedrijfsruimten Rijksstraatweg 53c Culemborg. officiële publicatie bekendmaking
11-04-2018 Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Culemborg officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen