Datum Naam Status Soort informatie
17-07-2013 Schrijland - Lange Dreef vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Schrijland- Lange Dreef’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
19-06-2013 Omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen opslagcontainer, Staalweg 7, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Willemslaan’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wet geluidhinder Willemslaan, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
25-04-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Staalweg 7’ ter inzage, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Parijsch Zuid’ en Besluit hogere grenswaarde, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
17-04-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinplein’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
03-04-2013 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
28-03-2013 Parijsch - Zuid vastgesteld bestemmingsplan
20-02-2013 Omgevingsvergunning ruimtelijke ondebouwingToon Hermanshof 6 vastgesteld projectbesluit
20-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan ´Schrijland-Lange Dreef’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
20-02-2013 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Toon Hermanshof 23, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
23-01-2013 Omgevingsvergunning ruimtelijke onderbouwing Parallelweg Oost 17 vastgesteld projectbesluit
16-01-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Culemborg West’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
16-01-2013 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Voorkoop’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
16-01-2013 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Pavijen V’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
21-12-2012 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Toon Hermanshof 23, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
05-12-2012 Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Culemborg ter inzage, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
21-11-2012 Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan “Chopinplein”, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
14-11-2012 Voorbereidingsbesluit Parallelweg Oost 23b, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
05-09-2012 Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wet geluidhinder Parijsch, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
22-08-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Parijsch Zuid’, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
15-08-2012 Omgevingsvergunning ruimtelijke onderbouwing Oostersingel 37 ontwerp projectbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen