Datum Naam Status Soort informatie
15-04-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Regeling meervoudige bewoning 2021 ontwerp bestemmingsplan
25-02-2021 Vooraankondiging structuurvisie Bruisend Hart officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Buurtschap Crailo ontwerp bestemmingsplan
17-12-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
30-11-2020 Onderstation Crailo Hilversum ontwerp bestemmingsplan
22-10-2020 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend beeldkwaliteitsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Bekendmaking ontwerpbesluiten bouw woning Noodweg 32 officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Noodweg 32 ontwerp omgevingsvergunning
07-10-2020 Stationsgebied 2020 vastgesteld bestemmingsplan
24-09-2020 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit ‘Besluit in het kader van Entree Oost 2020’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Entree Oost vastgesteld voorbereidingsbesluit
11-06-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Koninginneweg officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Binnenstad 2013 - Neuweg 9 vastgesteld bestemmingsplan
03-06-2020 Koninginneweg vastgesteld voorbereidingsbesluit
14-05-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Paulus van Loolaan tussen 4 en 6 te Hilversum officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Paulus van Loolaan tussen 4 en 6 vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2020 Gooische HockeyClub geconsolideerd bestemmingsplan
05-03-2020 Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, bijbehorend ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerp-besluit Hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling plannen stationsgebied officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013) officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 4 woningen perceel naast Utrechtseweg 43 ontwerp omgevingsvergunning
11-12-2019 3 woningen naast Willem Barentszweg 216 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen