Datum Naam Status Soort informatie
07-12-2022 Stationsgebied 2022 vastgesteld bestemmingsplan
09-11-2022 Hoge Naarderweg 3, Hilversum ontwerp bestemmingsplan
26-10-2022 Chw bestemmingsplan 1221 vastgesteld bestemmingsplan
04-08-2022 Heuvellaan 50 ontwerp bestemmingsplan
01-07-2022 Entree Oost vastgesteld voorbereidingsbesluit
01-07-2022 Flitsbezorging vastgesteld voorbereidingsbesluit
30-06-2022 Bruisend Hart vastgesteld structuurvisie
20-06-2022 Stationsgebied 2022 ontwerp bestemmingsplan
09-03-2022 Binnenstad 2013 - Oude Torenstraat 1 en 3 vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Prins Bernhardstraat 142-158 vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2022 Chw bestemmingsplan 1221 ontwerp bestemmingsplan
02-02-2022 Utrechtseweg, perceel naast 63-65 Hilversum vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2021 Godelindeweg 15 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2021 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling bouwinitiatief ‘Oude Torenstraat 1 – 3’ officiële publicatie bekendmaking
23-09-2021 Kennisgeving voorbereiding en bekendmaking coördinatiebesluit en ter inzage legging ontwerp-besluiten bouwinitiatief Oude Torenstraat 1 – 3 officiële publicatie bekendmaking
10-09-2021 Huydecopersweg Tussen de Lanen vastgesteld bestemmingsplan
03-08-2021 Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3 ontwerp bestemmingsplan
06-07-2021 Buurtschap Crailo vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
15-06-2021 Utrechtseweg, perceel naast 63-65 Hilversum ontwerp bestemmingsplan
27-05-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Godelindeweg 15 en concept hogere waarde verkeersgeluid officiële publicatie bekendmaking
20-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Onderstation Crailo Hilversum vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Vooraankondiging structuurvisie Bruisend Hart officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen