Datum Naam Status Soort informatie
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013) officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 4 woningen perceel naast Utrechtseweg 43 ontwerp omgevingsvergunning
11-12-2019 3 woningen naast Willem Barentszweg 216 ontwerp omgevingsvergunning
28-11-2019 Kennisgeving voorbereiding en ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 - Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
28-11-2019 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling bouwplan ‘Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Binnenstad 2013 - Neuweg 9 ontwerp bestemmingsplan
21-11-2019 Kennisgeving voorbereiding en ter inzage legging voorontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend voorontwerp-beeldkwaliteitsplan officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Stationsplein 2020 voorontwerp bestemmingsplan
03-10-2019 Kennisgeving voornemen tot het opstellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040 en het doorlopen van de m.e.r.-procedure officiële publicatie bekendmaking
03-10-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Paulus van Loolaan tussen 4 en 6’ officiële publicatie bekendmaking
30-09-2019 Paulus van Loolaan tussen 4 en 6 ontwerp bestemmingsplan
26-09-2019 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Oosterspoorplein officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Gedeeltelijk intrekken 'Structuurvisie Hilversum 2030' & vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Entree Oost' Hilversum officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Entree Oost vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-08-2019 Tweede Parti??le herziening Bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve vastgesteld bestemmingsplan
09-08-2019 Landgoed Kruisheide vastgesteld bestemmingsplan
04-07-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Gooische Hockey Club’ (herstelbesluit) officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Entree Oost Hilversum officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Kruisheide’ en verlening hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Van Riebeeckweg 34’ officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Tweede partiele herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2019 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Koninginneweg officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Gooische HockeyClub vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2019 Landgoed Kruisheide vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2019 Van Riebeeckweg 34 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen