Datum Naam Status Soort informatie
10-09-2021 Huydecopersweg Tussen de Lanen ontwerp bestemmingsplan
06-07-2021 Buurtschap Crailo vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
15-06-2021 Utrechtseweg, perceel naast 63-65 Hilversum ontwerp bestemmingsplan
27-05-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Godelindeweg 15 en concept hogere waarde verkeersgeluid officiële publicatie bekendmaking
20-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Onderstation Crailo Hilversum vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Regeling meervoudige bewoning 2021 ontwerp bestemmingsplan
19-03-2021 Godelindeweg 15 ontwerp bestemmingsplan
25-02-2021 Vooraankondiging structuurvisie Bruisend Hart officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Buurtschap Crailo ontwerp bestemmingsplan
17-12-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ officiële publicatie bekendmaking
30-11-2020 Onderstation Crailo Hilversum ontwerp bestemmingsplan
22-10-2020 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend beeldkwaliteitsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Bekendmaking ontwerpbesluiten bouw woning Noodweg 32 officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Noodweg 32 ontwerp omgevingsvergunning
07-10-2020 Stationsgebied 2020 vastgesteld bestemmingsplan
24-09-2020 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit ‘Besluit in het kader van Entree Oost 2020’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Entree Oost vastgesteld voorbereidingsbesluit
11-06-2020 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Neuweg 9’ officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving Koninginneweg officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Binnenstad 2013 - Neuweg 9 vastgesteld bestemmingsplan
03-06-2020 Koninginneweg vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen