Datum Naam Status Soort informatie
07-11-2019 Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigde bestemmingsplan Selissen, gemeente Boxtel officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ te Liempde officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vendelstraat Liempde (pastorietuin) officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Kamerbewoning Boxtel vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-09-2019 Roderweg 33-35 en ongenummerd, Liempde voorontwerp bestemmingsplan
05-09-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelweg 57’ te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
27-08-2019 Vendelstraat Liempde vastgesteld bestemmingsplan
01-08-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Gemondesestraat 13’ te Liempde officiële publicatie bekendmaking
11-07-2019 WP Gemondesestraat 13, Liempde ontwerp wijzigingsplan
14-06-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ in Boxtel officiële publicatie bekendmaking
27-05-2019 Kapelweg 57 te Boxtel ontwerp wijzigingsplan
17-05-2019 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Esschebaan 22" te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
17-05-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Mijlstraat ong.” te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
17-05-2019 Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Drossaard 9” te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
16-05-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Uilenbroek 4’ te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
16-05-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ te Boxtel en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
13-05-2019 Uilenbroek 4 te Boxtel ontwerp bestemmingsplan
07-05-2019 Ruimte voor Ruimte Mijlstraat ong. vastgesteld bestemmingsplan
02-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongersestraat te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
02-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan Keulsebaan, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en voornemen verzoek herbegrenzing NNB te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
02-05-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Achter den Eijngel”, gemeente Boxtel officiële publicatie bekendmaking
30-04-2019 Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14 ontwerp bestemmingsplan
26-04-2019 Fietsonderdoorgang Tongersestraat ontwerp bestemmingsplan
18-04-2019 Vooraankondiging ontwerpbestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang Tongersestraat , gemeente Boxtel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen