Datum Naam Status Soort informatie
02-07-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Koppenhoefstraat 6 in Boxtel’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Bekendmaking ontwerp Paraplubestemmingsplan Kamerbewoning Boxtel (art. 3.8 Wro) officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hezelaarsestraat ong.’ in Liempde (ten westen van huisnummer 5) en verlening omgevingsvergunning voor het oprichten van een ruimte-voor-ruimte-woning met een Bed and Breakfast in een bijgebouw officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Paraplubestemmingsplan Kamerbewoning Boxtel ontwerp bestemmingsplan
16-06-2020 Uilenbroek 4 te Boxtel vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Buitengebied Boxtel, Hezelaarsestraat ong. 2016 vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Koppenhoefstraat 6 Boxtel ontwerp bestemmingsplan
28-05-2020 Start procedure en kennisgeving van Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2020 officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Verleende omgevingsvergunning Eindhovenseweg achter nummer 47 in Boxtel officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Selissen officiële publicatie bekendmaking
10-01-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Selissen officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ te Boxtel en besluit Hogere grenswaarde geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ te Boxtel officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Kapelweg 57’ te Boxtel (art.3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Gemondesestraat 13 te Liempde’ (art.3.6 lid 1a Wro) officiële publicatie bekendmaking
10-12-2019 Selissen vastgesteld exploitatieplan
19-11-2019 WP Gemondesestraat 13, Liempde vastgesteld wijzigingsplan
19-11-2019 Schijndelseweg 170 vastgesteld bestemmingsplan
19-11-2019 Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14 vastgesteld bestemmingsplan
19-11-2019 Selissen vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2019 Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigde bestemmingsplan Selissen, gemeente Boxtel officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ te Liempde officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel (art. 3.7 Wro) officiële publicatie bekendmaking
19-09-2019 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vendelstraat Liempde (pastorietuin) officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Kamerbewoning Boxtel vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen